Sprzeciw wobec stanowisku Zespołu Doraźnego Rady Dialogu Społecznego

Przedstawiamy poniżej sprzeciw Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj wobec stanowiska Zespołu Doraźnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie w sprawie zmian w ustawie o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw. Zespół Doraźny żąda usunięcia zapisów o obowiązkowych stosunkach umownych między producentami i przetwórcami, a przynajmniej zniesienia kar za sporządzenie wadliwych umów lub ich brak.

KFHDiPJ uważa, że jedynie pełna kontraktacja jest w stanie unormować wahania cen na rynku drobiarskim, o czym przypominamy w poniższym piśmie zarówno przewodniczącemu Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, Panu Jerzemu Wierzbickiemu, jak i Ministrowi Rolnictwa Krzysztofowi Jurgielowi, oraz przewodniczącym Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panom Jarosławowi Sachajce oraz Jerzemu Chróścikowskiemu.

 

Promocja Mięsa Drobiowego w MInikowie 2017

 

Życzenia Wielkanocne 2017

Pismo Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofa Jurgiela.

Przedstawiamy pismo wręczone Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofowi Jurgielowi, przez członków Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj.