Gęsina na imieninach 2016

Zmiany w poubojowym badaniu dobrostanu!

Notatka ze spotkania w Głównym Inspektoracie Weterynarii. 30 sierpnia 2016.

21 października 2016 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie na temat zmian w procedurze dotyczącej „kontroli dobrostanu brojlerów w gospodarstwie na podstawie badania poubojowego”.

Spotkanie w głównej mierze zostało zorganizowane na prośbę organizacji członkowskiej KFHDiPJ- Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj.

Na początku spotkania Pani Anna Hoffman z GIWet pokazała dane dotyczące przeprowadzonych kontroli dobrostanu. Na przebadane 93tyś próbek jedynie 3tyś znalazły się w najwyższym progu punktacyjnym. Z tych 3tyś aż 865 dotyczyło próbek z województwa kujawsko-pomorskiego. Dysproporcje w ilości kwestionowanych partii łapek w odniesieniu do konkretnych województw są rażące, co sugeruje, że faktycznie istnieją problemy z obiektywną oceną.

Przedstawiciele KPZHDiPJ ponownie wytykali obecnej procedurze stosowanej przez lekarzy weterynarii brak obiektywizmu, a także dużą niejednoznaczność, pozwalającą w inny sposób interpretować podobne zmiany występujące na łapkach.

Na spotkaniu obecny był zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, Pan Krzysztof Jażdżewski. Przedstawił propozycje rozwiązania problemu. Metodyka badania ma zostać uszczegółowiona. Od tej pory zmiany na łapach będą oceniane według skali centymetrowej:

0 punktów- brak zmian na podeszwie

1 punkt- przebarwienia i zmiany nie większe niż 0,5cm

2 punkty- głębokie zmiany penetrujące do skóry właściwej ze strupem i owrzodzeniem, przebarwienia większe niż 0,5cm

Dodatkowo w opisie badania znajdzie się zapis, mówiący o tym, że przed badaniem łapki mają zostać umyte, a naskórek ściągnięty.

Kolejną zmianą, którą udało się przedyskutować niejako przy okazji, a na którą doktor Jażdżewski wyraził zgodę, jest nie branie pod uwagę pierwszego tygodnia chowu przy wyliczaniu skumulowanego wskaźnika śmiertelności. Zgodził się ze stwierdzeniem, że w tym okresie upadki są w głównej mierze spowodowane kondycją ptaka, po transporcie z wylęgarni, a nie warunkami w kurniku u hodowcy.

Dodatkowo KPZHDiPJ oraz KFHDiPJ postara się dotrzeć do oficjalnych dokumentów dotyczących badania dobrostanu z Niemiec, Francji, Wlk. Brytanii oraz Holandii i na bazie tych materiałów polska metodyka badań zostanie jeszcze raz przeanalizowana pod kątem ewentualnych zmian.

Zapowiedziane przez Główny Inspektorat Weterynarii zmiany należy uznać za spory sukces Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj oraz całej Federacji. Dzięki silnemu głosowi hodowców udało się zmodyfikować niekorzystne przepisy.

Pomóż nam stworzyć jak najlepszą umowę kontraktacyjną

 W związku z toczącymi się w Sejmie pracami nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich hodowców o przesłanie wzorów umów, jakie mają zawarte z ubojniami. Wspomniana ustawa wprowadza obligatoryjne wiązanie się producentów z przetwórcami pisemnymi umowami kontraktacyjnymi, a także przewiduje kary za nabywanie produktów bez stosownych umów.

Przesłane przez Państwa wzory umów pozwolą stworzyć ogólny projekt umowy, który w jak największym stopniu zabezpieczałby interesy hodowców. Projekt ten zapewniałby stabilne ceny zbywanych produktów, a także mechanizmy pozwalające odstąpić od umowy w przypadkach losowych, na które hodowca nie miał wpływu.

Wzory umów, bez danych osobowych, zarówno hodowców jak i ubojni, prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dziękujemy za państwa pomoc!

Walne Zebranie 2016

23 września 2016 roku, w Lubiczu, odbyło się coroczne Walne Zebranie Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Omówione zostały bieżące problemy trapiące branżę drobiarską. Podsumowano kolejny rok działalności KFHDiPJ.

Poniżej można zapoznać się ze sprawozdaniem rzeczowym za ostatni rok.

 

 

Spotkanie nt. ewentualnych zmian w procedurze dotyczącej „kontroli dobrostanu brojlerów w gospodarstwie na podstawie badania poubojowego.

Notatka ze spotkania w Głównym Inspektoracie Weterynarii. 30 sierpnia 2016.

30 sierpnia 2016 w siedzibie Głównego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie odbyło się spotkanie na temat ewentualnych zmian w procedurze dotyczącej „kontroli dobrostanu brojlerów w gospodarstwie na podstawie badania poubojowego”.

Spotkanie w głównej mierze zostało zorganizowane na prośbę organizacji członkowskiej KFHDiPJ- Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj.

Na początku spotkania Pani Anna Hoffman z GIWet przedstawiła prezentację pt. „Kontrola dobrostanu brojlerów w gospodarstwie na podstawie badania poubojowego”, w którym zostały przedstawione dokumenty prawne, a także instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii, które stanowią podstawę badania dobrostanu na podstawie zmian podeszwowych.

Przedstawiciele KPZHDiPJ wytykali obecnej procedurze stosowanej przez lekarzy weterynarii brak obiektywizmu, a także dużą niejednoznaczność, pozwalającą w inny sposób interpretować podobne zmiany występujące na łapkach.

Drugim poważnym zarzutem kierowanym w stronę Inspekcji Weterynaryjnej było zastosowanie jednego z najbardziej restrykcyjnych modeli oceny zmian na łapkach. Przy analogicznym systemie oceny w Holandii progi punktowe, które świadczą o obniżonym poziomie dobrostanu są dwa razy wyższe.

Pojawiły się również opinie, że na zmiany na łapkach w największym stopniu wpływ ma pasza, która powodując rozwolnienia bezpośrednio wpływa na wilgotność ściółki. W związku z tym hodowca niejednokrotnie spełniając wszelkie wymogi dotyczące wentylacji, temperatury i poziomu wilgotności nie ma wpływu na stan łapek.

Spotkanie okazało się niezwykle owocne. Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Weterynarii dopuszczają możliwość modyfikacji instrukcji dotyczącej badania dobrostanu. Na wniosek przedstawicieli hodowców ma powstać grupa robocza ekspertów, która wypracuje optymalne dla obu stron przepisy.

Należy również serdecznie podziękować Senatorowi Józefowi Łyczakowi, który niezwykle mocno zaangażował się w problemy hodowców drobiu z województwa kujawsko-pomorskiego. Senator uczestniczył w spotkaniu i obiecał, że będzie monitorował, w jaki sposób sprawa będzie rozwiązywana. Nagłośni ten problem również w parlamencie.