"Gęsina na imieninach"

 

Szczep H5N8 ptasiej grypy wykryty w województwie zachodniopomorskim

Przedstawiamy pismo Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące wykrycia szczepu ptasiej grypy H5N8 w województwie zachodniopomorskim:

Poniżej znajdą Państwo raport PIWet-PIB ze wstępnej oceny ryzyka w związku z pojawieniem się tego szczepu na terytorium Polski: 

Jednocześnie dołączamy do apelu Głównego Lekarza Weterynarii:


Wszyscy hodowcy drobiu, w szczególności posiadający gospodarstwa położone w pobliżu zbiorników wodnych powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:
- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne;
Ponadto, hodowcy powinni notyfikować do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, urzędowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.
 

Gęsina na imieninach 2016

Zmiany w poubojowym badaniu dobrostanu!

Notatka ze spotkania w Głównym Inspektoracie Weterynarii. 30 sierpnia 2016.

21 października 2016 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie na temat zmian w procedurze dotyczącej „kontroli dobrostanu brojlerów w gospodarstwie na podstawie badania poubojowego”.

Spotkanie w głównej mierze zostało zorganizowane na prośbę organizacji członkowskiej KFHDiPJ- Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj.

Na początku spotkania Pani Anna Hoffman z GIWet pokazała dane dotyczące przeprowadzonych kontroli dobrostanu. Na przebadane 93tyś próbek jedynie 3tyś znalazły się w najwyższym progu punktacyjnym. Z tych 3tyś aż 865 dotyczyło próbek z województwa kujawsko-pomorskiego. Dysproporcje w ilości kwestionowanych partii łapek w odniesieniu do konkretnych województw są rażące, co sugeruje, że faktycznie istnieją problemy z obiektywną oceną.

Przedstawiciele KPZHDiPJ ponownie wytykali obecnej procedurze stosowanej przez lekarzy weterynarii brak obiektywizmu, a także dużą niejednoznaczność, pozwalającą w inny sposób interpretować podobne zmiany występujące na łapkach.

Na spotkaniu obecny był zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, Pan Krzysztof Jażdżewski. Przedstawił propozycje rozwiązania problemu. Metodyka badania ma zostać uszczegółowiona. Od tej pory zmiany na łapach będą oceniane według skali centymetrowej:

0 punktów- brak zmian na podeszwie

1 punkt- przebarwienia i zmiany nie większe niż 0,5cm

2 punkty- głębokie zmiany penetrujące do skóry właściwej ze strupem i owrzodzeniem, przebarwienia większe niż 0,5cm

Dodatkowo w opisie badania znajdzie się zapis, mówiący o tym, że przed badaniem łapki mają zostać umyte, a naskórek ściągnięty.

Kolejną zmianą, którą udało się przedyskutować niejako przy okazji, a na którą doktor Jażdżewski wyraził zgodę, jest nie branie pod uwagę pierwszego tygodnia chowu przy wyliczaniu skumulowanego wskaźnika śmiertelności. Zgodził się ze stwierdzeniem, że w tym okresie upadki są w głównej mierze spowodowane kondycją ptaka, po transporcie z wylęgarni, a nie warunkami w kurniku u hodowcy.

Dodatkowo KPZHDiPJ oraz KFHDiPJ postara się dotrzeć do oficjalnych dokumentów dotyczących badania dobrostanu z Niemiec, Francji, Wlk. Brytanii oraz Holandii i na bazie tych materiałów polska metodyka badań zostanie jeszcze raz przeanalizowana pod kątem ewentualnych zmian.

Zapowiedziane przez Główny Inspektorat Weterynarii zmiany należy uznać za spory sukces Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj oraz całej Federacji. Dzięki silnemu głosowi hodowców udało się zmodyfikować niekorzystne przepisy.