Stanowisko w sprawie projektu ustawy o Pa艅stwowej Inspekcji Bezpiecze艅stwa 呕ywno艣ci

Przedstawiamy poni偶ej stanowisko Krajowej Federacji Hodowc贸w Drobiu i Producent贸w Jaj odno艣nie projektu ustawy o Pa艅stwowej Inspekcji Bezpiecze艅stwa 呕ywno艣ci.

 

Drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie ustawy o Funduszu Ochrony Dochod贸w Rolniczych

12 lipca 2016 roku, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odby艂a si臋 druga konferencja uzgodnieniowa dotycz膮ca projektu ustawy o Funduszu Ochrony Dochod贸w Rolniczych. Spotkanie otworzy艂 wiceminister rolnictwa, Pan Jacek Bogucki. Stwierdzi艂, 偶e prace nad ustaw膮 zosta艂y rozpocz臋te na wniosek organizacji reprezentuj膮cych r贸偶ne ga艂臋zie bran偶y rolnej. M贸wi艂 o tym, 偶e PiS by艂 w poprzedniej kadencji Sejmu przeciwko bardzo podobnemu projektowi ustawy dlatego, 偶e sprzeciwiali si臋 aby fundusz by艂 refundowany tylko i wy艂膮cznie ze sk艂adek rolnik贸w. W proponowanym obecnie projekcie wprowadzona zosta艂a zasada zwrotu 65% wydatk贸w funduszu przez bud偶et pa艅stwa.

W zwi膮zku z licznymi apelami organizacji bran偶owych ustalono, 偶e Fundusz zostanie podzielony na 7 cz臋艣ci. Drobiarstwo mia艂o by si臋 znale藕膰 w jednym funduszu wraz z hodowl膮 kr贸lik贸w. Zn贸w pojawia艂y si臋 w dyskusji g艂osy, m贸wi膮ce o braku sensu powo艂ywania funduszy w tym kszta艂cie. Podstawowym problemem jest brak wystarczaj膮cych 艣rodk贸w na reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Ponoszone przez rolnik贸w koszty najprawdopodobniej b臋d膮 wielokrotnie wy偶sze ni偶 ewentualne wyp艂aty z funduszu.

Na spotkaniu ustalono, 偶e zostanie przygotowany przez ministerstwo nowy projekt, kt贸ry b臋dzie uwzgl臋dnia艂 zg艂oszone w czasie dyskusji uwagi. Podczas spotkania dwie bran偶e- drobiarstwo i uprawa grzyb贸w wyrazi艂y brak zainteresowania uczestnictwem w tak skonstruowanym funduszu. Podtrzymanie tego stanowiska nale偶y zg艂osi膰 pisemnie. KFHDiPJ, po otrzymaniu nowego projektu i przeanalizowaniu jego wp艂ywu na bran偶臋 podejmie decyzj臋, czy uczestniczy膰 w pracach nad ustaw膮, czy dalej wyra偶a膰 ostry sprzeciw i d膮偶y膰 do wy艂膮czenia drobiarstwa z uczestnictwa w funduszu. Nowy projekt ma zosta膰 rozes艂any do zainteresowanych organizacji w przeci膮gu 10 dni, a kolejne spotkanie uzgodnieniowe odb臋dzie si臋 w po艂owie sierpnia.


W spotkaniu uczestniczy艂 Maciej Bujnik


Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu ustawy o Funduszu Ochrony Dochod贸w Rolniczych

5 lipca 2016 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odby艂o si臋 spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu ustawy o Funduszu Ochrony Dochod贸w Rolniczych. Na spotkanie zaproszeni byli przedstawiciele organizacji zg艂aszaj膮cych uwagi do ww. projektu.聽

Nale偶y zwr贸ci膰 uwag臋, 偶e na konsultacje spo艂eczne zosta艂o przewidziane jedynie 7 dni, co nie jest do ko艅ca zgodne z Regulaminem Pracy Rady Ministr贸w. Wynika bowiem z niego, 偶e minimalny czas konsultacji projekt贸w ustaw powinien wynosi膰 21 dni. Tak kr贸tki termin wyznaczony przez Ministra spowodowa艂 najprawdopodobniej, 偶e du偶a cz臋艣膰 zainteresowanych organizacji nie zd膮偶y艂a przes艂a膰 swojego stanowiska.

Omawiana ustawa jest bli藕niaczo podobna do bardzo krytykowanego projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochod贸w Rolniczych, kt贸ry przedstawi艂 Minister Sawicki w poprzedniej kadencji. Tutaj te偶 te same podmioty, kt贸re s膮 zobowi膮zane do p艂atno艣ci na Fundusze Promocji b臋d膮 obci膮偶one dodatkow膮 sk艂adk膮 w wysoko艣ci 0,2% od sprzeda偶y netto. Zgromadzonymi w ten spos贸b 艣rodkami dysponowa膰 b臋dzie Agencja Rynku Rolnego, a wyp艂acane one b臋d膮 tym producentom, kt贸rzy wyka偶膮 obni偶enie dochod贸w powy偶ej 30% w stosunku do 艣redniego rocznego dochodu z ostatnich 3 lat albo 3 lat w ramach ostatnich 5 lat z wy艂膮czeniem warto艣ci najwy偶szej i najni偶szej. Rekompensaty b臋d膮 dotyczy膰 r贸wnie偶 strat spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi, kt贸rych ryzyko wyst膮pienia nie by艂o obj臋te umow膮 ubezpieczenia, w wyniku braku zap艂aty za produkty rolne, w wyniku wprowadzenia 艣rodk贸w zwi膮zanych z zagro偶eniem wyst膮pienia lub wyst膮pieniem chor贸b zaka藕nych zwierz膮t lub chor贸b ro艣lin, w wyniku niezale偶nych od producenta rolnego ogranicze艅 w handlu mi臋dzynarodowym.

Zasadnicz膮 r贸偶nic膮 w stosunku do projektu z zesz艂ej kadencji, jest wprowadzenie mechanizmu zwrotu z bud偶etu pa艅stwa 65% poniesionych przez Fundusz wydatk贸w. W za艂o偶eniu ma to powodowa膰 coroczne zwi臋kszanie si臋 艣rodk贸w, jakimi Fundusz b臋dzie dysponowa艂.

Na pocz膮tku spotkania, zosta艂a odczytana lista wszystkich organizacji, kt贸re przekaza艂y negatywne opinie do projektu ustawy. Opr贸cz KFHDiPJ znalaz艂y si臋 tam prawie wszystkie organizacje zrzeszaj膮ce hodowc贸w zwierz膮t, m.in. POLSUS, PZPBM, KRD-IG, KIPDiP, PFHBiPB. Na pytanie przewodnicz膮cego KFHDiPJ, Andrzeja Sieradzkiego, czy by艂y jakie艣 organizacje wyra偶aj膮ce poparcie dla idei zawartych w projekcie, nie zosta艂a udzielona odpowied藕.

Wszyscy obecni na spotkaniu podnosili g艂贸wnie problem niewystarczaj膮cych 艣rodk贸w, jakimi b臋dzie dysponowa艂 fundusz, pomimo dotowania z bud偶etu pa艅stwa. Z za艂o偶e艅 ustawy wynika, 偶e w 2026 roku b臋dzie to jedynie 300mln z艂, co przy obecnej warto艣ci rynku spo偶ywczego jest kropl膮 w morzu.

W czasie dyskusji pojawi艂 si臋 r贸wnie偶 problem grup producent贸w. Bardzo cz臋sto to one s膮 odpowiedzialne za sprzeda偶 produkt贸w do podmiot贸w skupuj膮cych produkty rolne czy ubojni. W my艣l ustawy nie b臋d膮 one mog艂y jednak ubiega膰 si臋 o rekompensat臋 poniesionych przez siebie strat.

Prezes Sieradzki zauwa偶y艂 r贸wnie偶, 偶e z racji za艂o偶e艅 ustawy, czyli wykazywania 30% obni偶enia dochod贸w 偶aden drobiarz nie otrzyma 艣rodk贸w, bo w cyklach trzyletnich takie r贸偶nice nie wyst臋puj膮. Wynika z tego, 偶e drobiarze b臋d膮 jednym z najwi臋kszych p艂atnik贸w na nowy fundusz, a a jednocze艣nie nie b臋d膮 mogli ubiega膰 si臋 o pozyskanie 艣rodk贸w z funduszu.

Wynik艂a z tego kolejna konkluzja- fundusz powinien zosta膰 podzielony na odr臋bne cz臋艣ci, na kszta艂t funduszy promocji. Dopiero na poziomie tych funduszy powinny zosta膰 opracowane zasady wydatkowania uwzgl臋dniaj膮ce specyfik臋 konkretnej bran偶y.

Pojawia艂y si臋 r贸wnie偶 g艂osy, aby zrezygnowa膰 z funduszu, a stworzy膰 lepszy system ubezpieczeniowy od ryzyka rynkowego.

Na koniec spotkania odby艂o si臋 glosowanie, podczas kt贸rego nikt z obecnych nie zag艂osowa艂 za przyj臋ciem projektu w obecnym kszta艂cie.

 

W spotkaniu uczestniczyli:

Andrzej Sieradzki

Jerzy Ch艂odnicki

Maciej Bujnik

Fundusz Ochrony Dochod贸w Rolniczych

Przedstawiamy poni偶ej pismo, jakie przewodnicz膮cy Krajowej Federacji Hodowc贸w Drobiu i Producent贸w Jaj, Pan Andrzej Sieradzki, skierowa艂 do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie projektu ustawy o Funduszu Ochrony Dochod贸w Rolniczych. Ustawa ta jest kalk膮 bardzo mocno krytykowanego projektu z zesz艂ej kadencji, kt贸ry nosi艂 nazw臋 Ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochod贸w Rolniczych.聽

 

XXV Targi Rolniczo-Przemys艂owe w Lubaniu

W dniach 4 i 5 czerwca 2015r odby艂y si臋 XXV Targi Rolno- Przemys艂owe W Lubaniu ko艂o Ko艣cierzyny. S膮 to jedne z najwi臋kszych tego typu targ贸w w wojew贸dztwie pomorskim. Ju偶 po raz drugi Krajowa Federacja Hodowc贸w Drobiu i Producent贸w Jaj przeprowadzi艂a na nich promocj臋 mi臋sa drobiowego, finansowan膮 ze 艣rodk贸w Funduszu Promocji Mi臋sa Drobiowego,

Ogromn膮 popularno艣ci膮 zar贸wno w艣r贸d doros艂ych jak i dzieci cieszy艂y si臋 pokazy kuchni molekularnej wykonywane przez firm臋 SmartLab. Tylko na targach w Lubaniu dzi臋ki KFHDiPJ oraz Pomorskiemu Zrzeszeniu Hodowc贸w Drobiu i Producent贸w Jaj mo偶na by艂o spr贸bowa膰 lod贸w o smaku kurczaka! Pokazy odbywa艂y si臋 przez dwa dni zar贸wno pod g艂贸wn膮 scen膮 jak i na stoisku. Dodatkowo dla wszystkich dzieci przygotowane by艂y stanowiska z klockami lego, oraz specjalnymi drewnianymi, z kt贸rych powstawa艂y naprawd臋 niesamowite konstrukcje.

Opr贸cz firmy SmartLab w namiocie, urz臋dowa艂 szef kuchni, Pan Kazimierz 呕o艂nowski. Jest on autorem Rekordu Guinessa za usma偶enie najwi臋kszej jajecznicy na 艣wiecie. W namiocie by艂 odpowiedzialny za przygotowywanie dla wszystkich odwiedzaj膮cych stoisko, przepysznych i r贸偶norodnych przek膮sek z kurczaka. Zar贸wno pod scen膮 jak i na stoisku organizowane by艂y konkursy dla dzieci, w kt贸rych do wygrania by艂y wspania艂e nagrody sfinansowane z Funduszu Promocji Mi臋sa Drobiowego.

Fina艂em drugiego dnia by艂 koncert coverowego zespo艂u Cocktail, kt贸ry przyci膮gn膮艂 liczn膮 publiczno艣膰.

Nasze stoisko odwiedzili obecni na targach by艂y Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Kazimierz Plocke oraz Wicemarsza艂ek Woje贸wdztwa Pomorskiego, Pan Krzysztof Trawicki.

XXV Targi rolno-przemys艂owe w Lubaniu by艂y pierwsz膮 z zaplanowanych na ten rok imprez realizowanych w wojew贸dztwie pomorskim w ramach program贸w promocyjnych KFHDiPJ. Odnios艂a ona niesamowity sukces. Stoisko PZHDiPJ i KFHDiPJ odwiedzi艂y setki go艣ci, kt贸rzy na pewno wzbogac膮 swoj膮 diet臋 o nowe dania wykorzystuj膮ce mi臋so drobiowe.