Spotkanie nt. ewentualnych zmian w procedurze dotycz膮cej 鈥瀔ontroli dobrostanu brojler贸w w gospodarstwie na podstawie badania poubojowego.

Notatka ze spotkania w G艂贸wnym Inspektoracie Weterynarii. 30 sierpnia 2016.

30 sierpnia 2016 w siedzibie G艂贸wnego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie odby艂o si臋 spotkanie na temat ewentualnych zmian w procedurze dotycz膮cej 鈥瀔ontroli dobrostanu brojler贸w w gospodarstwie na podstawie badania poubojowego鈥.

Spotkanie w g艂贸wnej mierze zosta艂o zorganizowane na pro艣b臋 organizacji cz艂onkowskiej KFHDiPJ- Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowc贸w Drobiu i Producent贸w Jaj.

Na pocz膮tku spotkania Pani Anna Hoffman z GIWet przedstawi艂a prezentacj臋 pt. 鈥濳ontrola dobrostanu brojler贸w w gospodarstwie na podstawie badania poubojowego鈥, w kt贸rym zosta艂y przedstawione dokumenty prawne, a tak偶e instrukcja G艂贸wnego Lekarza Weterynarii, kt贸re stanowi膮 podstaw臋 badania dobrostanu na podstawie zmian podeszwowych.

Przedstawiciele KPZHDiPJ wytykali obecnej procedurze stosowanej przez lekarzy weterynarii brak obiektywizmu, a tak偶e du偶膮 niejednoznaczno艣膰, pozwalaj膮c膮 w inny spos贸b interpretowa膰 podobne zmiany wyst臋puj膮ce na 艂apkach.

Drugim powa偶nym zarzutem kierowanym w stron臋 Inspekcji Weterynaryjnej by艂o zastosowanie jednego z najbardziej restrykcyjnych modeli oceny zmian na 艂apkach. Przy analogicznym systemie oceny w Holandii progi punktowe, kt贸re 艣wiadcz膮 o obni偶onym poziomie dobrostanu s膮 dwa razy wy偶sze.

Pojawi艂y si臋 r贸wnie偶 opinie, 偶e na zmiany na 艂apkach w najwi臋kszym stopniu wp艂yw ma pasza, kt贸ra powoduj膮c rozwolnienia bezpo艣rednio wp艂ywa na wilgotno艣膰 艣ci贸艂ki. W zwi膮zku z tym hodowca niejednokrotnie spe艂niaj膮c wszelkie wymogi dotycz膮ce wentylacji, temperatury i poziomu wilgotno艣ci nie ma wp艂ywu na stan 艂apek.

Spotkanie okaza艂o si臋 niezwykle owocne. Przedstawiciele G艂贸wnego Inspektoratu Weterynarii dopuszczaj膮 mo偶liwo艣膰 modyfikacji instrukcji dotycz膮cej badania dobrostanu. Na wniosek przedstawicieli hodowc贸w ma powsta膰 grupa robocza ekspert贸w, kt贸ra wypracuje optymalne dla obu stron przepisy.

Nale偶y r贸wnie偶 serdecznie podzi臋kowa膰 Senatorowi J贸zefowi 艁yczakowi, kt贸ry niezwykle mocno zaanga偶owa艂 si臋 w problemy hodowc贸w drobiu z wojew贸dztwa kujawsko-pomorskiego. Senator uczestniczy艂 w spotkaniu i obieca艂, 偶e b臋dzie monitorowa艂, w jaki spos贸b sprawa b臋dzie rozwi膮zywana. Nag艂o艣ni ten problem r贸wnie偶 w parlamencie.

Zaproszenie na wyjazd studyjny

Kujawsko-Pomorski O艣rodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Hodowc贸w聽Drobiu i Producent贸w Jaj

Firma Tecsisel

ZAPRASZAJ膭

w dniu 19 sierpnia 2016r.

na

Wyjazd studyjny na nowoczesn膮 ferm臋 drobiu k/Solca Kujawskiego

Udost臋pniona zostanie do zwiedzania pierwsza w Polsce innowacyjna hala do produkcji brojler贸w z systemem Tecsisel 鈥 system wentylacji poprzecznej, najnowsza automatyka, panele ch艂odz膮ce tzw. cooling pady, nagrzewnice wodne z dystrybucj膮 ciep艂ego powietrza, elektroniczne dozowanie lek贸w i wiele innych rozwi膮za艅.

Ferma uruchomiona zosta艂a w grudniu i ma za sob膮 ju偶 kilka cykli produkcyjnych brojlera. B臋dzie to okazja na pytania i dyskusj臋 z w艂a艣cicielem fermy Panem Szymonem Frischke z firmy Drobex Pasz. Opr贸cz tego system wentylacji zostanie przedstawiony przez przedstawiciela firmy Tecsisel 鈥 Pana Mariusza Sobierajskiego.

System zastosowany na prezentowanej fermie od ponad 15 lat sprawdza si臋 w Portugalii, Hiszpanii i Francji, co ciekawe dobrze sprawuje si臋 r贸wnie偶 w gor膮cym klimacie Mozambiku w Afryce.

Osoby zainteresowane proszone s膮 o kontakt pod:

numerem telefonu聽608 42 67 65聽鈥撀Anna Mo艅ko, KPODR Minikowo

Wyjazd skierowany jest do hodowc贸w i przysz艂ych hodowc贸w drobiu.

Stanowisko w sprawie projektu ustawy o Pa艅stwowej Inspekcji Bezpiecze艅stwa 呕ywno艣ci

Przedstawiamy poni偶ej stanowisko Krajowej Federacji Hodowc贸w Drobiu i Producent贸w Jaj odno艣nie projektu ustawy o Pa艅stwowej Inspekcji Bezpiecze艅stwa 呕ywno艣ci.

 

Drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie ustawy o Funduszu Ochrony Dochod贸w Rolniczych

12 lipca 2016 roku, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odby艂a si臋 druga konferencja uzgodnieniowa dotycz膮ca projektu ustawy o Funduszu Ochrony Dochod贸w Rolniczych. Spotkanie otworzy艂 wiceminister rolnictwa, Pan Jacek Bogucki. Stwierdzi艂, 偶e prace nad ustaw膮 zosta艂y rozpocz臋te na wniosek organizacji reprezentuj膮cych r贸偶ne ga艂臋zie bran偶y rolnej. M贸wi艂 o tym, 偶e PiS by艂 w poprzedniej kadencji Sejmu przeciwko bardzo podobnemu projektowi ustawy dlatego, 偶e sprzeciwiali si臋 aby fundusz by艂 refundowany tylko i wy艂膮cznie ze sk艂adek rolnik贸w. W proponowanym obecnie projekcie wprowadzona zosta艂a zasada zwrotu 65% wydatk贸w funduszu przez bud偶et pa艅stwa.

W zwi膮zku z licznymi apelami organizacji bran偶owych ustalono, 偶e Fundusz zostanie podzielony na 7 cz臋艣ci. Drobiarstwo mia艂o by si臋 znale藕膰 w jednym funduszu wraz z hodowl膮 kr贸lik贸w. Zn贸w pojawia艂y si臋 w dyskusji g艂osy, m贸wi膮ce o braku sensu powo艂ywania funduszy w tym kszta艂cie. Podstawowym problemem jest brak wystarczaj膮cych 艣rodk贸w na reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Ponoszone przez rolnik贸w koszty najprawdopodobniej b臋d膮 wielokrotnie wy偶sze ni偶 ewentualne wyp艂aty z funduszu.

Na spotkaniu ustalono, 偶e zostanie przygotowany przez ministerstwo nowy projekt, kt贸ry b臋dzie uwzgl臋dnia艂 zg艂oszone w czasie dyskusji uwagi. Podczas spotkania dwie bran偶e- drobiarstwo i uprawa grzyb贸w wyrazi艂y brak zainteresowania uczestnictwem w tak skonstruowanym funduszu. Podtrzymanie tego stanowiska nale偶y zg艂osi膰 pisemnie. KFHDiPJ, po otrzymaniu nowego projektu i przeanalizowaniu jego wp艂ywu na bran偶臋 podejmie decyzj臋, czy uczestniczy膰 w pracach nad ustaw膮, czy dalej wyra偶a膰 ostry sprzeciw i d膮偶y膰 do wy艂膮czenia drobiarstwa z uczestnictwa w funduszu. Nowy projekt ma zosta膰 rozes艂any do zainteresowanych organizacji w przeci膮gu 10 dni, a kolejne spotkanie uzgodnieniowe odb臋dzie si臋 w po艂owie sierpnia.


W spotkaniu uczestniczy艂 Maciej Bujnik


Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu ustawy o Funduszu Ochrony Dochod贸w Rolniczych

5 lipca 2016 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odby艂o si臋 spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu ustawy o Funduszu Ochrony Dochod贸w Rolniczych. Na spotkanie zaproszeni byli przedstawiciele organizacji zg艂aszaj膮cych uwagi do ww. projektu.聽

Nale偶y zwr贸ci膰 uwag臋, 偶e na konsultacje spo艂eczne zosta艂o przewidziane jedynie 7 dni, co nie jest do ko艅ca zgodne z Regulaminem Pracy Rady Ministr贸w. Wynika bowiem z niego, 偶e minimalny czas konsultacji projekt贸w ustaw powinien wynosi膰 21 dni. Tak kr贸tki termin wyznaczony przez Ministra spowodowa艂 najprawdopodobniej, 偶e du偶a cz臋艣膰 zainteresowanych organizacji nie zd膮偶y艂a przes艂a膰 swojego stanowiska.

Omawiana ustawa jest bli藕niaczo podobna do bardzo krytykowanego projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochod贸w Rolniczych, kt贸ry przedstawi艂 Minister Sawicki w poprzedniej kadencji. Tutaj te偶 te same podmioty, kt贸re s膮 zobowi膮zane do p艂atno艣ci na Fundusze Promocji b臋d膮 obci膮偶one dodatkow膮 sk艂adk膮 w wysoko艣ci 0,2% od sprzeda偶y netto. Zgromadzonymi w ten spos贸b 艣rodkami dysponowa膰 b臋dzie Agencja Rynku Rolnego, a wyp艂acane one b臋d膮 tym producentom, kt贸rzy wyka偶膮 obni偶enie dochod贸w powy偶ej 30% w stosunku do 艣redniego rocznego dochodu z ostatnich 3 lat albo 3 lat w ramach ostatnich 5 lat z wy艂膮czeniem warto艣ci najwy偶szej i najni偶szej. Rekompensaty b臋d膮 dotyczy膰 r贸wnie偶 strat spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi, kt贸rych ryzyko wyst膮pienia nie by艂o obj臋te umow膮 ubezpieczenia, w wyniku braku zap艂aty za produkty rolne, w wyniku wprowadzenia 艣rodk贸w zwi膮zanych z zagro偶eniem wyst膮pienia lub wyst膮pieniem chor贸b zaka藕nych zwierz膮t lub chor贸b ro艣lin, w wyniku niezale偶nych od producenta rolnego ogranicze艅 w handlu mi臋dzynarodowym.

Zasadnicz膮 r贸偶nic膮 w stosunku do projektu z zesz艂ej kadencji, jest wprowadzenie mechanizmu zwrotu z bud偶etu pa艅stwa 65% poniesionych przez Fundusz wydatk贸w. W za艂o偶eniu ma to powodowa膰 coroczne zwi臋kszanie si臋 艣rodk贸w, jakimi Fundusz b臋dzie dysponowa艂.

Na pocz膮tku spotkania, zosta艂a odczytana lista wszystkich organizacji, kt贸re przekaza艂y negatywne opinie do projektu ustawy. Opr贸cz KFHDiPJ znalaz艂y si臋 tam prawie wszystkie organizacje zrzeszaj膮ce hodowc贸w zwierz膮t, m.in. POLSUS, PZPBM, KRD-IG, KIPDiP, PFHBiPB. Na pytanie przewodnicz膮cego KFHDiPJ, Andrzeja Sieradzkiego, czy by艂y jakie艣 organizacje wyra偶aj膮ce poparcie dla idei zawartych w projekcie, nie zosta艂a udzielona odpowied藕.

Wszyscy obecni na spotkaniu podnosili g艂贸wnie problem niewystarczaj膮cych 艣rodk贸w, jakimi b臋dzie dysponowa艂 fundusz, pomimo dotowania z bud偶etu pa艅stwa. Z za艂o偶e艅 ustawy wynika, 偶e w 2026 roku b臋dzie to jedynie 300mln z艂, co przy obecnej warto艣ci rynku spo偶ywczego jest kropl膮 w morzu.

W czasie dyskusji pojawi艂 si臋 r贸wnie偶 problem grup producent贸w. Bardzo cz臋sto to one s膮 odpowiedzialne za sprzeda偶 produkt贸w do podmiot贸w skupuj膮cych produkty rolne czy ubojni. W my艣l ustawy nie b臋d膮 one mog艂y jednak ubiega膰 si臋 o rekompensat臋 poniesionych przez siebie strat.

Prezes Sieradzki zauwa偶y艂 r贸wnie偶, 偶e z racji za艂o偶e艅 ustawy, czyli wykazywania 30% obni偶enia dochod贸w 偶aden drobiarz nie otrzyma 艣rodk贸w, bo w cyklach trzyletnich takie r贸偶nice nie wyst臋puj膮. Wynika z tego, 偶e drobiarze b臋d膮 jednym z najwi臋kszych p艂atnik贸w na nowy fundusz, a a jednocze艣nie nie b臋d膮 mogli ubiega膰 si臋 o pozyskanie 艣rodk贸w z funduszu.

Wynik艂a z tego kolejna konkluzja- fundusz powinien zosta膰 podzielony na odr臋bne cz臋艣ci, na kszta艂t funduszy promocji. Dopiero na poziomie tych funduszy powinny zosta膰 opracowane zasady wydatkowania uwzgl臋dniaj膮ce specyfik臋 konkretnej bran偶y.

Pojawia艂y si臋 r贸wnie偶 g艂osy, aby zrezygnowa膰 z funduszu, a stworzy膰 lepszy system ubezpieczeniowy od ryzyka rynkowego.

Na koniec spotkania odby艂o si臋 glosowanie, podczas kt贸rego nikt z obecnych nie zag艂osowa艂 za przyj臋ciem projektu w obecnym kszta艂cie.

 

W spotkaniu uczestniczyli:

Andrzej Sieradzki

Jerzy Ch艂odnicki

Maciej Bujnik