Pilna sytuacja w stosunkach z Danią

W związku z niepokojącymi informacjami napływającymi z Danii, a dotyczącymi negatywnych opinii o polskiej żywności proszę o wypowiedzenie się w tej kwestii oraz zapoznanie się z pismem pani Zofii Szalczyk Podsekretarz Stanu MRiRW. Pismo dostępne tutaj.

Przegląd prasy RGŻ

Codzienny przegląd prasy RGŻ z 15 stycznia 2013 r.

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie przyznawania pomocy finansowej

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA /PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY/ OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007/2013 jest dostępny pod odnośnikiem poniżej.

http://bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1670&TabOrgID=1415&LangId=0&AnnouncementId=15121&ModulePositionId=2383

 Wszelkie uwagi prosimy przesyłać na adres RGŻ lub Federacji.

MRiRW w odpowiedzi na trudną sytuację w drobiarstwie

Odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo w sprawie trudnej sytuacji w branży drobiarskiej dostępna w tym miejscu.

Wspólpraca organizacji z CCFICS

O działalności innych organizacji międzynarodowych związanej z pracą CCFICS można przeczytać tutaj

Tekst po angielsku.