Pismo do Ministerstwa

W tym miejscu można przeczytać pismo do Ministra Rolnictwa jakie wystosowała nas. Pismo ma charakter naglący, gdyż sytuacja hodowców drobiu jest coraz bardziej dramatyczna. Potrzebne są natychmiastowe działania w celu poprawy sytuacji polskich ferm drobiarskich.

Można zwiększyć zyski w drobiarstwie

 

Firma drobiarska Res-Drob pokazuje jak dobrze się ma w przeciwieństwie do hodowców drobiu. Widać to na podstawie wywiadu z wiceprezezem panem Bogusławem Moskalem. Wywiad zamieścił portalspożywczy.pl pod linkiem  http://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/wiceprezes-res-drobu-w-tym-roku-zwiekszylismy-zyski-bedziemy-inwestowac,79163.html

Najwyższy czas, żeby hodowcy drobiu zrozumieli, że bez silnej branży drobiarskiej, nic nie znaczymy. Ostatni czas do pełnej konsolidacji. Trzeba zakładać związki regionalne i przyłączać się do naszej organizacji KRAJOWEJ FEDERACJI HODOWCÓW DROBIU I PRODUCENTÓW JAJ.

 

 

 

O branży drobiarskiej z Ministrem Rolnictwa

Przedstawiamy pismo przygotowane na spotkanie z Ministrem Rolnictwa Stanisławem Kalembą, zawierające tematy ważne dla branży drobiarskiej. Pismo dostępne tutaj

Sprawozdanie z działalności KKW KFHDiPJ

Krajowa Komisja Wykonawcza realizując swoje zadania w okresie sprawozdawczym odbyła 13 zebrań. Przedmiotem obrad była sytuacji w drobiarstwie i ich otoczeniu.

W tym miejscu dostępny jest dokument będący sprawozdaniem z działalności komisji.

 

Nasze zdanie na temat jakości piskląt brojlerów

Poniżej cytujemy pismo KFHDiPJ skierowane do z-cy Lekarza Głównego Weterynarii pana Krzysztofa Jażdżewskiego w sprawie jakości piskląt brojlerów.

Pismo można przeczytać tutaj