2 posiedzenie Zespołu ds. Drobiarstwa w ramach Porozumienia Rolniczego

17 września 2020 roku odbyło się drugie posiedzenie Zespołu ds. Drobiarstwa w ramach Porozumienia Rolniczego. Spotkanie zostało zdominowane przez aktualnie procedowany projekt zmiany ustawy o ochronie zwierząt i próbę wprowadzenia zakazu uboju religijnego. 

Na posiedzeniu udało się wypracować wspólne stanowisko wszystkich należących do zespołu organizacji, a następnie przekazać je posłom i senatorom jeszcze przed planowanym głosowaniem nad przyjęciem projektu.

Poniżej prezentujemy wypracowane stanowisko:

 

Protest przeciwko zmianie ustawy o ochronie zwierząt

16 września 2020r. odbyła się demonstracja przeciwko poselskiemu projektowi ustawy o ochronie zwierząt. Projekt zakłada między innymi zakaz hodowli zwierząt futerkowych, oraz ograniczenie możliwości przeprowadzania ubojów religijnych jedynie na potrzeby polskich związków wyznaniowych.

Protest rozpoczął się pod siedzibą Prawa i Sprawiedliwości, a następnie, po przekazaniu postulatów, w asyście policji przemaszerował pod sejm. Na proteście nie mogło zabraknąć hodowców zrzeszonych w Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, którzy przyszli zamanifestować przeciwko przepisom, które mogą doprowadzić do upadku całej branży drobiarskiej.

 

STANOWISKO POLSKIEGO SEKTORA DROBIARSKIEGO WOBEC ZAPOWIEDZI ZMIAN W USTAWIE O OCHRONIE ZWIERZĄT

Jako przedstawiciele całego polskiego sektora drobiarskiego, z zaskoczeniem przyjęliśmy zapowiedzi wprowadzenia zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Naszą troskę i zaniepokojenie budzą szczególne zapowiadane zmiany dotyczące wprowadzenia przepisów ograniczających ubój religijny. Stoimy na stanowisku, że tego typu rozwiązanie może doprowadzić do upadku polską branżę mięsną, w tym producentów drobiu, jego hodowców oraz rolników.

Wprowadzenie zakazu uboju rytualnego w Polsce spowoduje, że zakłady, które do tej pory tego rodzaju ubój wykonywały, będą musiały zrezygnować z tej dużej części swojej działalności. Dla hodowców oznacza to utratę kontraktów oraz zmniejszenie, i tak już balansującej na krawędzi opłacalności, produkcji. W dłuższej perspektywie będzie to skutkowało utratą płynności finansowej i trudnościami w spłacaniu zaciągniętych kredytów na budowę i modernizację ferm. Zmniejszenie zapotrzebowania ze strony zakładów ubojowych odbije się negatywnie nie tylko na producentach żywca drobiowego, ale także na producentach jaj wylęgowych, zakładach wylęgu drobiu, producentach pasz i innych tzw. satelitarnych dla drobiarstwa gałęziach produkcji rolnej.

Obecnie zarówno w UE, jak i w krajach trzecich, jedynym segmentem rynku drobiowego, w którym popyt przewyższa podaż, jest właśnie ten rodzaj produkcji. Według naszych szacunków co piąta sztuka drobiu ubijana w Polsce, ubijana jest właśnie w systemie halal lub koszer, stanowi to też 40 % eksportu polskiego mięsa drobiowego. Po wprowadzeniu zakazu, Polska branża drobiarska, będąca jego głównym eksporterem w UE, z dnia na dzień może upaść.

Ponieważ w większości krajów UE taki zakaz nie obowiązuje, wprowadzając go w Polsce, ustawa o ochronie zwierząt będzie wspierać zagranicznych konkurentów polskiej branży mięsnej. Przypomnijmy, że Polska jest w tej chwili największym producentem i eksporterem tego typu mięsa. Jako przedstawiciele całej branży uznajemy takie zamierzenia za ideologiczne, nie uwzględniające ważnego interesu branży, a przez co wysoce ekonomicznie szkodliwe i społecznie nieodpowiedzialne.

Już raz w 2014 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność zakazu uboju na potrzeby religijne z Konstytucją RP. Zaskarżone wtedy decyzje parlamentu kosztowały polskich rolników miliardy złotych oraz przez zahamowanie eksportu spowodowały ogromny kryzys całej branży drobiarskiej. Uważamy, że należy zrobić wszystko, by nie powtórzyć tego tragicznego dla branży scenariusza. Apelujemy do Rządu RP o jak najszybsze zajęcie stanowiska w tej sprawie. Przypominamy równocześnie, że sektor drobiarski, nie otrząsnął się jeszcze z kryzysu i problemów wywołanych przez pandemię COVID-19 i znajduje się w największym od lat kryzysie. Wprowadzone przez planowaną nowelizacje ograniczenia, które godzą w interes polskiej branży mięsnej są nad wyraz zaskakujące i mogą świadczyć o braku wrażliwości społecznej autorów projektu zmian.

Ponadto jako branża drobiarska sprzeciwiamy się również wprowadzeniu do ustawy zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Każdego roku około 700 tysięcy ton pozostałości produkcji drobiowej trafia na fermy zwierząt futerkowych. W przypadku prowadzenia zakazu ich hodowli, branża drobiarska będzie zmuszona do utylizacji tych odpadów, co znacząco wpłynie na rentowność produkcji. Proponowane zmiany spowodują pogłębienie kryzysu, z jakim zmaga się polski sektor drobiarski. W konsekwencji negatywny wpływ proponowanych zmian odczują polscy konsumenci, rynek pracy, a także cała polska gospodarka.

 

Krajowa Federacja Hodowców
Drobiu i Producentów Jaj
Andrzej Sieradzki
Prezes
 Krajowa Rada Drobiarstwa –
Izba Gospodarcza
Dariusz Goszczyński
Dyrektor Generalny
 Polski Związek Zrzeszeń
Hodowców I Producentów
Drobiu
Andrzej Danielak
Prezes Zarządu Głównego
 
 Krajowa Izba Producentów
Drobiu i Pasz
Piotr Lisiecki
Prezes Izby
  Ogólnopolski Związek
Producentów Drobiu
„POLDRÓB”
Włodzimierz Władysław
Bartkowski

Prezes Zarządu

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

27 sierpnia 2020 roku zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19" w ramach działania "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
W związku z ogłoszeniem rozporządzenia można rozpocząć proces ubiegania się o płatność wsparcia.
 
 Ogłoszona wersja rozporządzenia dostępna do pobrania w linku poniżej: 
 

Zmiany w krajowych programach zwalczania salmonelli