Zmiany uboju rytualnego

Przedstawiam pismo dotyczące zastosowania odrębnego trybu opracowania i uzgodnienia zmian ustawy o ochronie zwierząt oraz projekt tych zmian. Sa to następstwa między innymi naszych pism interwencyjnych w sprawie uboju rytualnego.

Kongres FEFAC i Izby Zbożowo-Paszowej

Europejska Federacja Producentów Pasz FEFAC wraz z Izbą Zbożowo-Paszową organizuje w Krakowie w dniach 5-8 czerwca 2013 r. swój XXVI, co czteroletni, międzynarodowy Kongres.

Tematem przewodnim imprezy będzie "Utrzymanie rentowności w niestabilnych czasach".  

Szczegółowe informacje w załączniku oraz na stronie http://fefaccongress2013.eu.

Bronisław Wesołowski

Przegląd pracy RGŻ

Codzienny przegląd prasy 17 stycznia 2013 r.

Projekty rozporządzeń MRiRW

Zamieszczamy linki do dwóch projektów rozporządzeń MRiRW:

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WYKAZU GATUNKÓW ROŚLIN, DO KTÓRYCH MATERIAŁU SIEWNEGO KATEGORII ELITARNY LUB KWALIFIKOWANY PRZYSŁUGUJE DOPŁATA Z TYTUŁU ZUŻYTEGO DO SIEWU LUB SADZENIA MATERIAŁU SIEWNEGO KATEGORII ELITARNY LUB KWALIFIKOWANY

 http://bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1670&TabOrgID=1415&LangId=0&AnnouncementId=15124&ModulePositionId=2383

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE MINIMALNEJ ILOŚCI MATERIAŁU SIEWNEGO, JAKA POWINNA BYĆ UŻYTA DO OBSIANIA LUB OBSADZENIA 1 HA POWIERZCHNI GRUNTÓW ROLNYCH

http://bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1670&TabOrgID=1415&LangId=0&AnnouncementId=15125&ModulePositionId=2383

Uwagi proszę kierować do Biura RGŻ lub na adres federacji do 14 lutego 2013 roku.

Przegląd prasy RGŻ

Codzienny przegląd prasy RGŻ z 16 stycznia 2013 r.