Rusza eksport drobiu do RPA

Istnieje duża szansa na eksport żywności do RPA. Południowoafrykańscy importerzy drobiu chcą jak najszybciej podpisać kontrakty z polskimi dostawcami.

Szacuje się, że RPA będzie importować w przyszłym roku 407 tys. ton drobiu, 44 tys ton wieprzowiny i ponad 5 tys. ton cielęciny. Z roku na rok wielkość importu ma wzrastać.

Według danych Rzeczpospolitej istnieje duża szansa, że polskie firmy zajmą miejsce producentów drobiu z Brazylii, Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii, którzy zostali objęci cłami antydumpingowymi. Rozmowy o eksporcie polskiej żywności do RPA prowadził podczas swojej październikowej wizyty minister rolnictwa Stanisław Kalemba. Uzgodnieniem kwestii procedur i zezwoleń w południowoafrykańskim Ministerstwie Rolnictwa zajął się główny lekarz weterynarii Janusz Związek.

Afrykański popyt na polski drób świadczy o sile naszego przemysłu spożywczego. Sprzedaż produktów rolno-spożywczych ma największe tempo wzrostu w całym eksporcie. W pierwszych trzech kwartałach tego roku poziom eksportu tej branży zwiększył się o 12,3 proc. i osiągnął poziom 14,4 mld euro.

 

Z wykorzystaniem materiałów z Rzeczpospolitej

Koniec kadencji Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Drobiowego

W związku z końcem 4 letniej kadencji Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Drobiowego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stanisław Kalemba, powołał jej nowych członków.

Z wielką radością informujemy, że w skład nowej komisji wszedł przewodniczący Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, pan Andrzej Sieradzki.

Oprócz pana Sieradzkiego nowymi członkami komisji reprezentującymi ogólnokrajowe podmioty prowadzące chów lub hodowlę drobiu rzeźnego zostali: Krystyna Ziejewska, Andrzej Danielak i Beata Danuta Włodarczyk-Lewandowska. Skład komisji uzupełniają przedstawiciele ogólnokrajowych organizacji zrzeszających zakłady przetwórcze lub prowadzące działalność z zakresu uboju drobiu: Mirosław Szałkowski, Piotr Kulikowski, Andrzej Pawelczak, Ryszard Smolarek oraz Władysław Piasecki reprezentujący Krajową Radę Izb Rolniczych.

Nominacja Andrzeja Sieradzkiego jest wielkim wyróżnieniem dla Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, a jednocześnie szansą na łatwiejsze wprowadzanie w życie działań mających na celu poprawę sytuacji hodowców drobiu i promocję mięsa drobiowego wśród konsumentów.

Prace Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przedstawiamy notatki z prac Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad zmianą ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz
 zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Miejmy nadzieję, że zaostrzenie kar za nielegalne stosowanie mączek mięsno – kostnych pozwoli wyeliminować to zjawisko z naszego kraju. Zdaniem wiceministra rolnictwa, Tadeusza Nalewajka, da to silny argument podczas forsowania w Parlamencie Europejskim zmiany przepisów zezwalających na skarmianie krzyżowe mączkami mięsno – kostnymi. Zdaniem ministra istnieje możliwość wprowadzenia takich zmian już w drugiej połowie przyszłego roku. Miejmy nadzieję, że minister ma rację, ponieważ wprowadzenie możliwości stosowania przetworzonego białka zwierzęcego w żywieniu zwierząt w znacznym stopniu obniżyłoby koszty produkcji i poprawiło trudną sytuację na polskim rynku drobiarskim.
 

Stanowisko KFHDiPJ w sprawie powrotu do mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt

W związku z coraz droższą śrutą sojową i jednocześnie spadkiem cen skupu żywca drobiowego przedstawiliśmy Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stanisławowi Kalembie, pismo w sprawie powrotu do stosowania przetworzonego białka zwierzęcego w mieszankach paszowych. Wierzymy, że obniżenie cen pasz i zniesienie konieczności płacenia za utylizację zwierząt, w znaczny sposób ograniczyłoby koszty po stronie hodowców, poprawiając tym samym opłacalność chowu i hodowli drobiu w Polsce.
 
Maciej Bujnik

Zgromadzenie ogólne A.V.E.C. Walencja 2013

W dniach 19-22 września 2013 odbyło się w Walencji 56 Zgromadzenie Ogólne A.V.E.C., na którym byli obecni przedstawiciele KFHDiPJ.

A.V.E.C. jest utworzonym 1966 r. stowarzyszeniem, którego celem jest reprezentowanie i promowanie europejskiego sektora drobiowego.  Członkostwo w A.V.E.C. jest dobrowolne, a sama organizacja działa na zasadzie non-profit. W jej skład wchodzą organizacje zrzeszające hodowców i przetwórców drobiu z 16 krajów Unii Europejskiej wytwarzających około 95% produkowanego w UE mięsa drobiowego. Poprzez współpracę z Komisją Europejską i dobre kontakty z posłami Parlamentu Europejskiego A.V.E.C. bierze udział w opracowywaniu i wdrażaniu przepisów UE, które wpływają na rynek drobiarski.   

Głównymi celami A.V.E.C. jest promocja i obrona interesów jego członków, a także stworzenie wspólnych międzynarodowych przepisów regulujących rynek drobiarski tak, aby hodowcy i producenci z różnych krajów mogli konkurować ze sobą na równych prawach. Poprzez silną współpracę z organizacjami członkowskimi a także z Parlamentem Europejskim, A.V.E.C. stał się organizacją przygotowaną do rozwiązywania obecnych i przyszłych wyzwań stojących przed całym europejskim sektorem drobiarskim.

Spotkanie rozpoczęło się w czwartek od zebrania zarządu A.V.E.C. W piątek organizatorzy przygotowali panel dyskusyjny. Pierwszą prezentacją był raport roczny z działalności A.V.E.C. kolejni prelegenci przedstawiali kondycję branży drobiarskiej na terenie krajów Unijnych. Były również prezentacje dotyczące specyfiki rynków Ameryki Północnej i Południowej, a także Azji. Dla osób towarzyszących delegatom organizator przewidział w piątek wycieczkę do fabryki porcelany LLadró, zwiedzanie parku krajobrazowego Albufera, a także oglądanie barraci charakterystycznej dla Walencji zabudowy.

Sobota była dniem przeznaczonym na zwiedzanie. Delegaci zwiedzali najciekawsze zabytki Walencji- Katedrę, Plaza Redonda, Plaza de la Virgen. Mieli również okazję spróbować horchaty, charakterystycznego dla regionu Walencji napoju chłodzącego. Po degustacji odbył się spacer do Torres de Serranos średniowiecznej bramy, pozostałości po murach obronnych Walencji.

Całe spotkanie zakończyło się w niedzielę po śniadaniu. Zgromadzenie ogólne A.V.E.C. było doskonałym miejscem na nawiązanie kontaktów z przedstawicielami branży drobiarskiej z całej Europy. Pozwoliło wymienić doświadczenia i zapoznać się z najnowszymi trendami w hodowli i produkcji drobiarskiej.