Spotkanie z zastępcą Głównego Lekarza Weterynarii Jarosławem Naze

Spotkanie z zastępcą Głównego Lekarza Weterynarii odbyło się 19 lipca 2013r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie dotyczyło wprowadzenia programu monitorującego produkcję drobiarską w związku z „aferą antybiotykową”.

Czytaj notatkę.

Ubój rytualny - kto jak głosował

Przedstawiamy w jaki sposób posłowie głosowali nad ubojem rytualnym.
Może  to być przydatna informacja, przy podejmowaniu decyzji nad urną wyborczą, podczas kolejnych wyborów parlamentarnych.

Konsekwencje zakazu uboju rytualnego

Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj jest przedstawicielem hodowców drobiu i działa w ich interesie. W sprawie uboju rytualnego przedstawialiśmy fakty z zakresu ekonomii rolnictwa. Powoływaliśmy się na dane mówiące o wysokości eksportu produktów mięsnych do Izraela i krajów arabskich. Mówiliśmy o zamykaniu przed naszymi hodowcami bardzo chłonnych rynków. Wspominaliśmy, że najwięksi producenci mięsa w Unii Europejskiej dopuszczają ubój rytualny.

Jest jednak druga strona medalu. Wprowadzenie zakazu ubojów rytualnych to nie tylko ogromna strata dla rolników, przetwórców, ale duży cios w mniejszości wyznaniowe na terenie Polski. Zakaz ten uniemożliwia praktyki religijne Żydom i muzułmanom, którzy mieszkają na terenach Polski od kilkuset lat.

Przedstawiamy głos MSZ Izraela w tej sprawie.

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,MSZ-Izraela-zakaz-uboju-rytualnego-w-Polsce-nie-do-przyjecia,wid,15814162,wiadomosc.html?ticaid=110f41

Apel do posłów przedgłosowaniem nad ubojem rytualnym

Pod linkiem poniżej prezentujemy apel jaki został wysłany do wszystkich posłów przed głosowaniem ustawy o przywróceniu możliwości uboju rytualnego w Polsce.

Treść apelu w tym miejscu

Sprawozdanie z manifestacji o ubój rytualny

W dniu 10 lipca 2013 roku w Warszawie odbyła się manifestacja, której celem było poparcie przywrócenia uboju rytualnego w Polsce. W zgromadzeniu wzięło udział około 2 tsiące osób. Manifestację zorganizowały związki i stowarzyszenia producentów oraz przetwórców mięsa wołowego i drobiowego oraz Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza.  Manifestanci przeszli pod budynki sejmu i Kancelarii Rady Ministrów, w których to miejscach odbyły się pikiety podczas, których głosy zabierali przedstawiciele branżowi, a także Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz posłowie opowiadający się za przywróceniem możliwości uboju religijnego w Polsce.

W trakcie trwania MANIFESTACJI przedstawiciele KRD-IG złożyli petycję skierowaną do Pani Marszałek Ewy Kopacz oraz Pana Premiera Donalda Tuska dotyczącą przywrócenia możliwości prowadzenia ubojów religijnych w Polsce.

Poniżej przedstawiamy relację fotograficzną z manifestacji.

początek manifestacji