Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie mączek mięsno-kostnych

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie reportażu wyemitowanego w programie TVN Uwaga pt. "Zwierzęta karmione zakazaną mączką mięsno - kostną". Pojedyncze przypadki łamania zakazu stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt nie mogą wpływać na pozytywną ocenę jakości polskich produktów pochodzenia zwierzęcego. 

http://www.wetgiw.gov.pl/files/aktualnosci/11-09-13-komunikat-glw.pdf

Rynek kapitałowy w Polsce - konferencja

Zapraszamy do udziału w konferencji na temat Rynku finansowego w Polsce, która odbędzie się w Warszawie w hotelu Sheraton w dniu 7 października 2013 roku. 

Studia podyplomowe "Doradztwo w żywieniu zwierząt"

Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza na dwusemestralne studia podyplomowe „Doradztwo w żywieniu zwierząt i gospodarka paszowa”.  Zaproponowane 4 bloki tematyczne pozwolą na zdobycie wiedzy z zakresu współczesnego chowu i hodowli zwierząt, żywienia i dobrostanu zwierząt, funkcjonowania rynku pasz, technologii produkcji, ekonomiki , marketingu, organizacji sprzedaży i audytu sankcji prawnych.  Studia skierowane są do tych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa pasz, a także przepisów związanych z ich produkcją i obrotem.

Wszyscy chętni powinni złożyć wymagane dokumenty:

  1. podanie
  2. kwestionariusz osobowy z 1 zdjęciem (zgodnym z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dokumentów tożsamości)
  3. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  4. kserokopia dowodu osobistego
  5. dowód wpłaty opłaty wpisowej na kwotę 300,00 zł

Opłaty za studia proszę dokonywać na konto: 52 1240 6003 1111 0000 4942 8120.
Odbiorca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Adres: ul Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa,

Z dopiskiem:

Studia Podyplomowe kod PC 507-10-070100-K00275-99,
oraz nazwiskiem i imieniem studenta

Termin składania zgłoszeń: 15.08.2013- 1.09.2013

Łączna opłata za studia wynosi 5000zł

Przyszłość rolnictwa rodzinnego

W związku z konferencją organizowaną przez Komisję Europejską  „Rolnictwo rodzinne – dialog na rzecz zrównoważonego i stabilnego rolnictwa w Europie i na świecie”, która ma odbyć się 29 listopada 2013r zostały uruchomione konsultacje społeczne. Ich tematyką jest znaczenie rodzinnych gospodarstw rolnych, najważniejszych wyzwań i priorytetów w przyszłości. Konsultacje potrwają do 11 października br.

Aby wziąć w nich udział należy wypełnić ankietę na stronie http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/family-farming/2013_pl.htm. Pytania w ankiecie dotyczą między innymi sposobu definiowania gospodarstw rodzinnych, ich wpływu na gospodarkę i społeczeństwo, a także wyzwań jakie je czekają w przyszłości.

Konferencja organizowana jest w związku z ogłoszeniem przez ONZ roku 2014 Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie.

Ulotka Głównego Lekarza Weterynarii

Przedstawiam ulotkę przygotowaną przez Cłównego Lekarza Weternarii na temat stosowanie atybiotyków w hodowli zwierząt. Jest odpowiedź na aferę antybiotykową jaka wybuchła ostatnio w Polsce. Ulotka dostępna w tym miejscu.