Prace Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przedstawiamy notatki z prac Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad zmianą ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz
 zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Miejmy nadzieję, że zaostrzenie kar za nielegalne stosowanie mączek mięsno – kostnych pozwoli wyeliminować to zjawisko z naszego kraju. Zdaniem wiceministra rolnictwa, Tadeusza Nalewajka, da to silny argument podczas forsowania w Parlamencie Europejskim zmiany przepisów zezwalających na skarmianie krzyżowe mączkami mięsno – kostnymi. Zdaniem ministra istnieje możliwość wprowadzenia takich zmian już w drugiej połowie przyszłego roku. Miejmy nadzieję, że minister ma rację, ponieważ wprowadzenie możliwości stosowania przetworzonego białka zwierzęcego w żywieniu zwierząt w znacznym stopniu obniżyłoby koszty produkcji i poprawiło trudną sytuację na polskim rynku drobiarskim.
 

Stanowisko KFHDiPJ w sprawie powrotu do mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt

W związku z coraz droższą śrutą sojową i jednocześnie spadkiem cen skupu żywca drobiowego przedstawiliśmy Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stanisławowi Kalembie, pismo w sprawie powrotu do stosowania przetworzonego białka zwierzęcego w mieszankach paszowych. Wierzymy, że obniżenie cen pasz i zniesienie konieczności płacenia za utylizację zwierząt, w znaczny sposób ograniczyłoby koszty po stronie hodowców, poprawiając tym samym opłacalność chowu i hodowli drobiu w Polsce.
 
Maciej Bujnik

Zgromadzenie ogólne A.V.E.C. Walencja 2013

W dniach 19-22 września 2013 odbyło się w Walencji 56 Zgromadzenie Ogólne A.V.E.C., na którym byli obecni przedstawiciele KFHDiPJ.

A.V.E.C. jest utworzonym 1966 r. stowarzyszeniem, którego celem jest reprezentowanie i promowanie europejskiego sektora drobiowego.  Członkostwo w A.V.E.C. jest dobrowolne, a sama organizacja działa na zasadzie non-profit. W jej skład wchodzą organizacje zrzeszające hodowców i przetwórców drobiu z 16 krajów Unii Europejskiej wytwarzających około 95% produkowanego w UE mięsa drobiowego. Poprzez współpracę z Komisją Europejską i dobre kontakty z posłami Parlamentu Europejskiego A.V.E.C. bierze udział w opracowywaniu i wdrażaniu przepisów UE, które wpływają na rynek drobiarski.   

Głównymi celami A.V.E.C. jest promocja i obrona interesów jego członków, a także stworzenie wspólnych międzynarodowych przepisów regulujących rynek drobiarski tak, aby hodowcy i producenci z różnych krajów mogli konkurować ze sobą na równych prawach. Poprzez silną współpracę z organizacjami członkowskimi a także z Parlamentem Europejskim, A.V.E.C. stał się organizacją przygotowaną do rozwiązywania obecnych i przyszłych wyzwań stojących przed całym europejskim sektorem drobiarskim.

Spotkanie rozpoczęło się w czwartek od zebrania zarządu A.V.E.C. W piątek organizatorzy przygotowali panel dyskusyjny. Pierwszą prezentacją był raport roczny z działalności A.V.E.C. kolejni prelegenci przedstawiali kondycję branży drobiarskiej na terenie krajów Unijnych. Były również prezentacje dotyczące specyfiki rynków Ameryki Północnej i Południowej, a także Azji. Dla osób towarzyszących delegatom organizator przewidział w piątek wycieczkę do fabryki porcelany LLadró, zwiedzanie parku krajobrazowego Albufera, a także oglądanie barraci charakterystycznej dla Walencji zabudowy.

Sobota była dniem przeznaczonym na zwiedzanie. Delegaci zwiedzali najciekawsze zabytki Walencji- Katedrę, Plaza Redonda, Plaza de la Virgen. Mieli również okazję spróbować horchaty, charakterystycznego dla regionu Walencji napoju chłodzącego. Po degustacji odbył się spacer do Torres de Serranos średniowiecznej bramy, pozostałości po murach obronnych Walencji.

Całe spotkanie zakończyło się w niedzielę po śniadaniu. Zgromadzenie ogólne A.V.E.C. było doskonałym miejscem na nawiązanie kontaktów z przedstawicielami branży drobiarskiej z całej Europy. Pozwoliło wymienić doświadczenia i zapoznać się z najnowszymi trendami w hodowli i produkcji drobiarskiej.

Dobre wyniki eksportu drobiu

Jak podaje portalspozywczy.pl w pierwszym półroczu 2013 r. wzrósł poziom eksportu polskiego drobiu. W porównaniu z tym samym okresem 2012 r. dodatnie saldo było wyższe o 8% i przekroczyło 522 mln EUR.

                Największy udział w eksporcie miało mięso drobiowe- jego wartość wyniosła 501,3 mln EUR. Dobry rezultat uzyskały również przetwory drobiowe- wzrost wartości eksportu wyniósł aż 25 proc. do 68,4 mln EUR.

                Głównymi odbiorcami polskich produktów drobiowych były Niemcy, Wielka Brytania, Czechy i Francja. Z krajów poza unijnych najważniejszymi rynkami zbytu okazały się Benin i Hongkong. Niemcy i Ukraina pozostali największymi odbiorcami żywego drobiu.

                Rośnie również import sektora drobiowego- w pierwszej połowie roku wyniósł 55 tys. ton i był o 19% wyższy niż w ubiegłym roku. Jego wartość zwiększyła się o 24% DO 83,4 mln EUR. W strukturze zakupów dominował żywiec drobiowy. Jego poziom importu zwiększył się o 20% pod względem wartości w porównaniu do ubiegłego roku. Najważniejszymi dostawcami żywca do Polski były Niemcy, Holandia, Słowacja i Czechy. Zwiększył się również import mięsa drobiowego i przetworów drobiowych. Głównymi dostawcami były państwa UE z Niemcami na czele.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie mączek mięsno-kostnych

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie reportażu wyemitowanego w programie TVN Uwaga pt. "Zwierzęta karmione zakazaną mączką mięsno - kostną". Pojedyncze przypadki łamania zakazu stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt nie mogą wpływać na pozytywną ocenę jakości polskich produktów pochodzenia zwierzęcego. 

http://www.wetgiw.gov.pl/files/aktualnosci/11-09-13-komunikat-glw.pdf