Wesołych Świąt!

 

Wesołych Świąt!


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

oraz zbliżającego się Nowego Roku 

życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej. 

Niech pod świąteczną choinką znajdzie się radość, szczęście, życzliwość i wzajemne zrozumienie. 


Życzy Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj 

Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020 została formalnie przyjęta

Po trzech latach dyskusji został wczoraj zatwierdzony, przez ministrów rolnictwa UE, pakiet reform Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020.

Obecny na posiedzeniu szef polskiego resortu rolnictwa, Stanisław Kalemba, podkreślił istotne znaczenie budżetu i ram prawnych dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Taką możliwość rozwoju dają dopłaty bezpośrednie, a także fundusz rozwoju obszarów wiejskich. Duże znaczenie ma także długa perspektywa, w jakiej znane są zasady finansowania rolnictwa.

Podczas głosowania ministrowie poparli cztery rozporządzenia z zakresu reformy WPR, oraz jedno rozporządzenie przejściowe na rok 2014. Podczas głosowania przepisów dotyczących wspólnej organizacji rynków rolnych, sprzeciw zgłosiły Niemcy, natomiast Wielka Brytania wstrzymała się od głosu. Rozporządzenie dotyczące rozwoju obszarów wiejskich uzyskało poparcie wszystkich z wyjątkiem Czechów, którzy wstrzymali się od głosu. Przepisy dotyczące wsparcia bezpośredniego, jak i pozostałe zostały jednogłośnie przyjęte.

Podczas spotkania został zaprezentowany również wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich.

W dyskusji ministrowie rolnictwa wyrazili zaniepokojenie z uwagi na usunięcie finansowania projektów promocyjnych z budżetów krajowych na rzecz funduszy UE i beneficjentów. Taka zmiana może wyeliminować małe i średnie przedsiębiorstwa z programów promocji. Polska poparła większość zmian dotyczących programów promocji produktów rolnych, zdaniem ministra Kalemby istotne będą jednak dalsze prace nad rozporządzeniem oraz zakres aktów delegowanych i wykonawczych, które powinny odzwierciedlać postulaty wyrażone przez Radę Ministrów UE. Polskie stanowisko w tej sprawie zostało wypracowane przy udziale przedstawiciela Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, który brał udział w spotkaniach dyskusyjnych nad kształtem nowego rozporządzenia.

Dalsza część spotkania dotyczyła rolnictwa ekologicznego, etykietowania produktów w rolnictwie lokalnym i sprzedaży bezpośredniej.

 

Źródło: minrol.gov.pl

 

Coraz niższe ceny skupu kurcząt

Listopad był miesiącem, w którym odnotowano najniższe od dwóch lat ceny skupu brojlerów. Średnia cena wynosiła 3,47zł/kg. Było to o 70gr mniej od najwyższej w tym roku ceny odnotowanej w lipcu.

Spada również cena sprzedaży mięsa z kurcząt. Cena tuszki w listopadzie wynosiła 5,07zł/kg i również była najniższą zanotowaną ceną od dwóch lat.

Średnia cena sprzedaży tuszek kurczaka w Unii Europejskiej w połowie listopada wynosiła 194,69 EUR/100kg. Najwyższą cenę odnotowano w Finlandii- 271,33 EUR/100kg oraz w Niemczech 266 EUR/100kg. Najniższe ceny wyniosły 118,9 EUR/100kg w Polsce oraz 146,67 EUR/100kg na Łotwie.

Porównując średnie miesięczne ceny sprzedaży mięsa z kurczaka w latach 2011-2013 w Polsce i w UE widać wyraźnie utrzymującą się różnicę w cenach wynoszącą 30-35 proc. Polska jest w tej chwili najtańszym producentem mięsa drobiowego w Unii Europejskiej.

 

Źródło: krd-ig.com.pl

Spada tempo wzrostu eksportu drobiu

2013 rok przyniósł kolejny wzrost poziomu eksportu drobiu, jednak według danych Biura Analiz ARR, dynamika wzrostu jest mniejsza niż przed rokiem.

W porównaniu z zeszłym rokiem w okresie od stycznia do września eksport żywca, mięsa i przetworów drobiowych wzrósł o 10 proc. i wyniósł 508 tys. ton. W tym samym czasie import produktów drobiowych wzrósł o 10 tys. ton do poziomy 70 tys. ton.

 

Największy wzrost importu zanotował żywy drób. Dużym udziałem w imporcie odznaczało się również tanie mięso drobiowe do przetwórstwa (łączny przywóz surowego mięsa drobiowego wyniósł 31 tys. ton, o 8 proc. więcej niż w okresie styczeń – wrzesień 2012 r.)

 

Dodatnie saldo ilościowe handlu drobiem osiągnęło poziom 438 tys. ton, o 9 proc. wyższy niż w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2012 r. Dodatnie saldo wartościowe wyniosło 781 mln EUR i było o 8 proc. większe niż rok wcześniej.

 

Z wykorzystaniem materiałów ze strony portalspozywczy.pl

Rusza eksport drobiu do RPA

Istnieje duża szansa na eksport żywności do RPA. Południowoafrykańscy importerzy drobiu chcą jak najszybciej podpisać kontrakty z polskimi dostawcami.

Szacuje się, że RPA będzie importować w przyszłym roku 407 tys. ton drobiu, 44 tys ton wieprzowiny i ponad 5 tys. ton cielęciny. Z roku na rok wielkość importu ma wzrastać.

Według danych Rzeczpospolitej istnieje duża szansa, że polskie firmy zajmą miejsce producentów drobiu z Brazylii, Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii, którzy zostali objęci cłami antydumpingowymi. Rozmowy o eksporcie polskiej żywności do RPA prowadził podczas swojej październikowej wizyty minister rolnictwa Stanisław Kalemba. Uzgodnieniem kwestii procedur i zezwoleń w południowoafrykańskim Ministerstwie Rolnictwa zajął się główny lekarz weterynarii Janusz Związek.

Afrykański popyt na polski drób świadczy o sile naszego przemysłu spożywczego. Sprzedaż produktów rolno-spożywczych ma największe tempo wzrostu w całym eksporcie. W pierwszych trzech kwartałach tego roku poziom eksportu tej branży zwiększył się o 12,3 proc. i osiągnął poziom 14,4 mld euro.

 

Z wykorzystaniem materiałów z Rzeczpospolitej