Promocja drobiu w opolskim

W siedzibie brzeskiego Pułku Saperów 10 kwietnia odbyła się impreza promująca tradycje wielkanocne. Co przygotowały gospodynie z 30 Kół Gospodyń Wiejskich można zobaczyć na materiale filmowym opolskiego oddziału telewizji polskiej udostępnionym w tym miejscu.

W imprezie uczestniczyli przedstawiciele organizacji drobiarskich również KFHDiPJ z Prezesem Andrzejem Sieradzkim.

Życzenia Wielkanocne

 

Z okazji nadchodzących

Świąt Wielkanocnych,

składamy serdeczne życzenia

wiary nadziei i miłości.

Niech ten świąteczny czas przyniesie

Wam dużo siły, abyście pokonywali

wszelkie trudy życia codziennego.

 

Z wyrazami szacunku, 

         Zarząd 

Krajowej Federacji Hodowców Drobiu

i Producentów Jaj 

Zakaz uboju rytualnego nie narusza konstytucji i konwencji praw człowieka

17 marca 2014 r. Prokurator Generalny przesłał do Trybunału Konstytucyjnego stanowisko, którym uznał, że zakaz uboju rytualnego na potrzeby polskich mniejszości nie narusza konstytucji. Stanowisko Prokuratora Generalnego jest odpowiedzią na wniosek z 30 sierpnia 2013 r. Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów ustawy o ochronie zwierząt z Konstytucją RP i Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Zdaniem Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, przepisy art. 34 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 35 ust. 1 i ust. 4 ustawy o ochronie zwierząt ograniczają wolność uzewnętrzniania religii,  nie zezwalają bowiem na poddawanie zwierząt szczególnym sposobom uboju, przewidzianym przez obrządki religijne związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej, i przewidują odpowiedzialność karną osoby dokonującej uboju w taki sposób, godząc w ten sposób w art. 53 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 Konstytucji RP w związku z art. 9 ust. 1 i ust. 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.


Prokurator uznał, że także zakaz uboju rytualnego na potrzeby polskich mniejszości nie narusza konstytucji. Konstytucja bowiem pozwala ograniczać prawa i wolności m.in. ze względu na moralność i zdrowie publiczne. Prokurator powołuje się na to, że zarówno polskie, jak i unijne prawo uznaje zwierzęta za istoty czujące i wymagające ochrony przed cierpieniem. Wartość, jaką jest ochrona zwierząt przed zbędnym cierpieniem, jest więc elementem moralności publicznej, dla ochrony której można ograniczyć wolność praktykowania religii i obyczajów.

Źródło: Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

 W załączniku przedstawiamy stanowisko prokuratora generalnego: 

zobacz link

Spotkanie z przedstawicielami IJHARS

19 marca 2014 roku w siedzibie Krajowej Rady Drobiarskiej – Izby Gospodarczej odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowych Organizacji Drobiarskich z inspektorami Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Spotkanie dotyczyło między innymi omówienia sposobów etykietowania produktów spożywczych według rozporządzenia UE 1169. Prezes KRD, Pan Rajmund Paczkowski, przypomniał, że stanowisko branży drobiarskiej w tej sprawie było inne niż przyjęte wspólne polskie stanowisko w tej sprawie. Sektor drobiarski chciał, aby mięso drobiowe było znakowane jedynie informacją, czy zostało wyprodukowane w UE, czy poza UE. Taka informacja nie utrudniałaby eksportu polskich produktów na rynki UE, na których konsumenci preferują kupowanie wyrobów krajowych. Niestety takie rozwiązanie nie zostało przyjęte i w świetle nowych przepisów każda partia paczkowanego mięsa będzie opisana symbolem kraju pochodzenia.

Pytania odnośnie błędów w etykietowaniu do przedstawicieli IJHARS dotyczyły sposobu karania, a właściwie wprowadzenia bardziej proporcjonalnych kar w stosunku do rodzaju uchybienia. Jako przykład podawana była jedna z marek szynki, która funkcjonowała na rynku od kilkudziesięciu lat, a została wycofana, ponieważ inspektorzy zakwestionowali w jej nazwie słowo „tradycyjna”. Mimo odwołania się od decyzji inspektora firma została narażona na wielomilionowe straty związane z ponownym wprowadzeniem marki na rynek.

Dużą część spotkania zajęło omówienie problemu umieszczania na opakowaniach jajek jednego z producentów informacji, które mogą wprowadzać konsumenta w błąd poprzez próbę wyróżnienia produktu cechami, których produkt ten nie posiada, lub posiadają go wszystkie dostępne na rynku jajka. Tutaj niestety pojawił problem rozdrobnienia polskich służb kontrolujących artykuły spożywcze i typowa „spychologia”. Wykonywane przez IJHARS kontrole tej firmy nie przynosiły skutku, ponieważ inspektorzy nie byli w stanie „zabezpieczyć” żadnej partii jajek. Na sugestię, że wystarczy wejść do sklepu, aby te jajka kupić, inspektorzy stwierdzili krótko, że handlem detalicznym się nie zajmują. Pokazuje to wyraźnie, że konieczne jest stworzenie w Polsce jednej inspekcji bezpieczeństwa żywności, która mogłaby kontrolować produkty na każdym etapie jego produkcji, zarówno pod kątem jakości handlowej jak i zdrowotnej czy sanitarnej.

Kolejnym problemem poruszanym na spotkaniu była kwestia mięsa oddzielonego mechanicznie, czyli tzw. MOMu. Konieczność nazywania tym, w opinii konsumentów, negatywnie nacechowanym określeniem mięsa oddzielonego mechanicznie metodą niskociśnieniową (tzw. technika BADER) wydaje się być nietrafiona. Mięso takie nie posiada parametrów typowego MOMu (a zatem fragmentów kostnych, czy zwiększonej zawartości wapnia i fosforu), w niczym nie różni się od mięsa oddzielanego ręcznie. Zdaniem IJHARS posługując się obecnymi definicjami mięsa i MOMu mięso pozyskiwane techniką niskociśnieniową jest MOMem i nic tego nie zmieni- definicja odnosi się do sposobu pozyskania, a nie właściwości produktu.

Z ramienia KFHDiPJ w spotkaniu uczestniczyli Roman Wiśniewski i Maciej Bujnik.

Spotkanie przedstawicieli Krajowych Organizacji Drobiarskich z Głównym Lekarzem Weterynarii

13 marca 2014 r. w siedzibie Krajowej Rady Drobiarskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowych Organizacji Drobiarskich z Głównym Lekarzem Weterynarii panem Januszem Związkiem. Z ramienia Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj w spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Sieradzki, Roman Wiśniewski, Jerzy Chłodnicki oraz Marcin Antkowiak.

Spotkanie dotyczyło omówienia:

1. prowadzonego nadzoru weterynaryjnego, w tym m.in. w kontekście możliwości obniżenia wysokich kosztów ponoszonych z tego tytułu przez podmioty sektora drobiarskiego poprzez ograniczenie obecności wyznaczonych lekarzy weterynarii przy liniach ubojowych i wprowadzenie w ich miejsce odpowiednio przeszkolonych pracowników danego zakładu. Takie rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje w wielu państwach członkowskich UE.

2. problemów związanych z procedurą ubiegania się o uprawnienia eksportowe na rynki państw trzecich przez nadzorowane podmioty,

3. rezultatów oraz przyszłych planów Głównego Inspektoratu Weterynarii dotyczących programu „Zero Tolerancji” w obszarze sektora drobiarskiego,

4. spraw bieżących.

Po spotkaniu z głównym lekarzem weterynarii odbyło się zebranie Zarządu KFHDiPJ, na którym omawiane były zagadnienia związane z organizacją dwóch przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego pt. „Kurczak w domu i szkole nie tylko w rosole” oraz „Szkolenia dla producentów drobiu”.