Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczyna konsultacje publiczne II projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Prace związane z przygotowaniem projektu PROW rozpoczęły się w 2012. W kwietniu 2013 r. rozpoczęto proces szerokich konsultacji publicznych obejmujący „Wstępny zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” oraz I projekt PROW 2014-2020.

Dokument został opracowany na podstawie przepisów UE, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i projektów aktów wykonawczych KE.

W obecnie przedkładanym projekcie PROW 2014-2020 uwzględniono część uwag zgłoszonych w trakcie procesu konsultacji oraz w ramach oceny ex-ante i uzupełniono część diagnostyczno-strategiczną. Zmodyfikowano i doprecyzowano opisy poszczególnych działań. Dodano także rozdziały dotyczące kwestii budżetowych oraz monitorowania i oceny.

Po zakończeniu obecnego etapu konsultacji projekt Programu zostanie przedłożony do akceptacji Rady Ministrów, po czym zostanie przekazany do uzgodnień z Komisją Europejską.

 Zapraszamy do zapoznania się z Projektem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 dostępnym pod poniższym linkiem: 

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020)

Gęsina polskim hitem Zielonego Tygodnia

Tradycyjnie już polskie wystąpienie na targach Zielony Tydzień odbywa się pod hasłem „Polska SCHMECKT!”, czyli Polska smakuje!

Podczas swojej wizyty na berlińskich targach minister Stanisław Kalemba odwiedził wszystkie uczestniczące w nich polskie stoiska. Rozmawiał z wystawcami i przedstawicielami poszczególnych regionów. Uczestniczył także w wydarzeniach promocyjnych. Jednym z nich była impreza promująca polską gęsinę zorganizowana przez Krajową Radę Drobiarstwa, w której udział brali zagraniczni goście.

- Obecnie polskie drobiarstwo ma mocną pozycję w Europie to zasługa hodowców. Branża drobiarska w ostatnich kilkunastu latach uczyniła bardzo znaczące postępy, a targi Zielony Tydzień to dobra okazja do promocji polskich produktów, polskiego drobiu i polskiej gęsiny – powiedział minister Kalemba i zaznaczył, że ponad 95 proc. naszej gęsiny produkcji trafia do Niemiec.

Polska jest największym producentem gęsi w Europie. Ich mięso jest smaczne, a tłuszcz korzystny dla zdrowia.

- Dzisiejsze pokazy kulinarne świetnie zaprezentowały zalety mięsa, które dziś powraca na nasze stoły, a jego spożywanie ma wielowiekowe tradycje. Potrawy z gęsiny znane były w Polsce już od XVI wieku. Mięso to często gościło na królewskich stołach, np. wielbicielem gęsiny był Jan III Sobieski – zauważył szef polskiego resortu rolnictwa.

Serwowane potrawy spełniły oczekiwania najwybredniejszych konsumentów. Zagraniczni goście zachwycali się nie tylko pieczenią z gęsi, ale także przygotowanymi na jej bazie klopsami, pasztetami czy gołąbkami.

Polska gęsina zdobywa nowych, zagranicznych konsumentów. Eksport tego zdrowego i smacznego mięsa w czasie 11 miesięcy 2013 r. wyniósł 16,6 tys. ton, a w tym samym okresie 2012 r. 14,8 tys. ton. Największymi jego odbiorcami są właśnie Niemcy, ale jest ono także eksportowane do Hongkongu, Francji, Czech, Rosji czy Danii.

Programem zachęcającym do jedzenia gęsi jest 3-letnia kampania promująca drób wysokiej jakości, współfinansowana ze środków unijnych, którą firmuje Krajowa Rada Drobiarstwa. Chodzi o Program Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP (Quality Assurance for Food Products). Uzyskanie przez producenta takiego znaku ma pomagać w akcjach zachęcających do kupowania gęsiny, jak też w eksporcie tego mięsa.

Impreza promocyjna gęsinę odbywała się w restauracji zorganizowanej na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Spółdzielnię Producentów Drobiu MARPOL. Pokazy kulinarne oraz degustacje dań z drobiu, w okresie trwania targów prowadzi Iławskie Stowarzyszenie Producentów Gęsi. Oprawę artystyczną zapewnił natomiast Zespół Pieśni i Tańca ,,Blichowiacy’’ z Łowicza.

Źródło: minrol.gov.pl

Nie ma zakazu wędzenia

Nie będzie zakazu wędzenia mięsa, wędlin” – poinformował szef resortu rolnictwa Stanisław Kalemba i dodał, że zmiany unijnych przepisów dotyczą najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Od 1 września 2014 r. najwyższy poziom benzo(α)pirenu w mięsie wędzonym i wędzonych produktach mięsnych będzie mógł wynosić 2 mikrogramy na kilogram. Jeśli chodzi o zdrowie żywność będzie wyższej jakości.

Prawidłowy proces wędzenia zapewnia spełnienie nowych, unijnych wymagań – podkreślił minister Kalemba.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba oraz główny lekarz weterynarii Janusz Związek potwierdzili na dzisiejszej konferencji prasowej, że nie ma zakazu wędzenia w związku z wprowadzeniem od 1 września br. nowych norm dotyczących dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w środkach spożywczych.

Chcemy aby nasza żywność była zdrowa, smaczna i bezpieczna” – podkreślił minister i dodał, że „resort będzie się koncentrował przede wszystkim na pomocy producentom, aby dostosowali się do nowych wymogów”.

Szef resortu rolnictwa zwrócił przy tej okazji uwagę na kolejny fakt konieczności powołania jednej instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo żywności, gdyż w chwili obecnej za produkcję odpowiada inspekcja weterynaryjna, ale już za produkt w sklepie czy hurtowni inspekcja sanitarna.

Minister Kalemba poinformował, ze nie było uwag zgłaszanych wcześniej do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie zaostrzenia dotychczasowych norm. Nie mniej jednak zadeklarował pomoc producentom poprzez zorganizowanie cyklu szkoleń i kursów, które pomogą w dostosowaniu się do nowych wymagań.

Uczestniczący w konferencji główny lekarz weterynarii zwrócił uwagę, że ponad 90% zakładów spełnia już nowe, ostrzejsze wymagania dotyczące zawartości WWA, czyli poniżej 2 mg/kg produktu. Dodał także, że zakłady eksportujące takie produkty na rynek Federacji Rosyjskiej bez problemu spełniają znacznie bardziej rygorystyczne normy obowiązujące w tym kraju.

Minister Kalemba poinformował, że w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z udziałem Ministra Zdrowia i przedstawicieli producentów. Zadeklarował również, że o ile wyniknie konieczność podjęcia rozmów w tej sprawie z Komisją Europejską, to oczywiście zostaną one podjęte.

W ocenie ministra najważniejsza jest sprawa bezpieczeństwa zdrowotnego, a resort uczyni wszystko, aby pomóc tym, którzy chcą dostosować swoją produkcję do nowych wymagań.


Źródło: minrol.gov.pl

Kary administracyjne za stosowanie mączek mięsno – kostnych

W związku z przeprowadzaną przez rząd ustawą o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt przedstawiliśmy własną opinię na ten temat. Proponowane zmiany wydają się nam bardzo szkodliwe. Może się również zdarzyć, że będą krzywdzić osoby niewinne.

Poniżej prezentujemy pismo, jakie na prośbę Rady Gospodarki Żywnościowej przesłaliśmy w tej sprawie.

 

Opinia

 

W związku z proponowaną zmianą ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj stanowczo sprzeciwia się wprowadzeniu kar administracyjnych za nielegalne stosowanie produktów pochodzenia zwierzęcego w karmieniu zwierząt.

Zmiana sposobu rozpatrywania takich spraw, przeniesienie ich z sądów karnych do administracyjnych pozbawia hodowcę możliwości jakiejkolwiek obrony w przypadku wykrycia u niego niedozwolonych substancji. W prawie administracyjnym nie ma zasady domniemania niewinności, ani żadnych przesłanek ograniczających odpowiedzialność sprawcy, jakie występują w prawie karnym. Nowe przepisy mają charakter represyjny i są zbyt dotkliwe w stosunku do popełnianych wykroczeń. Zmianą taką prawodawca zamierza wyręczać niezawisłe sądy, przed którymi nie jest w stanie dowieść winy i te do tej pory wymierzały niskie wyroki, lub wręcz umarzały postępowania ze względu na niską szkodliwość społeczną czynu. Podczas rozpatrywania zmiany tej ustawy wielokrotnie prawnicy biur legislacyjnych zarówno sejmu jak i senatu zwracali uwagę, że nie jest do końca pewne czy zmiany te są zgodne z konstytucją.

Wydaje się również być nietrafionym przeprowadzanie takich zmian w momencie, w którym z roku na rok liczba przypadków stosowania mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt w Polsce spada. W zeszłym roku stwierdzono zaledwie kilka takich przypadków. Wynika z tego, że obecne przepisy działają w stopniu wystarczającym, skutecznie zniechęcając do łamania prawa.

Według KFHDiPJ nowe przepisy są również nieproporcjonalnie surowe- w przypadku znalezienia mączek u producenta paszy grozi mu kara finansowa i utylizacja danej partii towaru. W przypadku hodowcy jest to kara finansowa i utylizacja całego stada, co niejednokrotnie może oznaczać bankructwo.

W związku z tym, że w wypadku stosowania kar administracyjnych nie ma możliwości obrony uważamy, że mogą zdarzać się przypadki, w których hodowca będzie ponosił karę za nieświadome łamanie prawa. Nie trudno wyobrazić sobie przypadek, w jakim w dobrej wierze zostaje zakupiona partia paszy, w której następnie wykryta zostaje mączka. Bez prawa do obrony hodowca poniesie karę.

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione argumenty Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj jest za całkowitym odrzuceniem przedłożonego projektu rozporządzenia.p.o. dyrektora biura                                                                                            Przew. Zarządu

Maciej Bujnik                                                                                                     Andrzej Sieradzki


 


 

Życzenia

 Miniony rok był bardzo udany dla Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj.

Reprezentowaliśmy interesy hodowców na posiedzeniach Sejmowych i Senackich Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w istotnych dla hodowców drobiu sprawach- uboju rytualnego, czy ustawy o ochronie zdrowia zwierząt, zaostrzającej kary za stosowanie mączek mięsno-kostnych. Ostro sprzeciwialiśmy się rozdmuchiwaniu incydentalnych przypadków nieuprawnionego używania przez hodowców antybiotyków, w związku z „aferą antybiotykową”, jaką rozpętała stacja TVN. Jako jedyni reprezentowaliśmy stanowisko hodowców drobiu na spotkaniach w Ministerstwie Ochrony Środowiska dotyczących zmian w systemach utrzymywania zwierząt, czy wprowadzenia przepisów ograniczających wydzielanie brzydkich zapachów. Byliśmy również jedynymi przedstawicielami branży drobiarskiej na posiedzeniach Rady Gospodarki Żywnościowej w sprawie Wniosku Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych. Ważnym osiągnięciem było również wejście przedstawiciela KFHDiPJ do zarządu Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego. Dzięki temu mamy wpływ na to, w jaki sposób będą wykorzystywane pieniądze hodowców.

Sobie życzymy aby przyszły rok był dla naszej organizacji równie udany jak ten, żeby głos hodowców drobiu miał wpływ podczas podejmowania decyzji dotyczących całej branży drobiarskiej.

Wszystkim życzymy Szczęśliwego Nowego Roku, spełnienia wszelkich zamierzeń, dużo optymizmu, wiary szczęścia i powodzenia.Andrzej Sieradzki

prezes zarządu KFHDiPJ


Maciej Bujnik

p.o. dyrektora biura KFHDiPJ