Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych - program azotanowy

 

Wyniki postępowania mającego za zadanie wyłonić podmiot, który przygotuje, a następnie wdroży kampanię promocyjną pt. "Mięso kurczaka w diecie dziecka” z dnia 17.01.2020 r.

Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj informuje, że postępowanie mające za zadanie wyłonić podmiot, który przygotuje rozwiązania kreatywne, a następnie wdroży kampanię promocyjną „Mięso kurczaka w diecie dziecka” zostało zakończone.

 

Poniżej przedstawiamy informację o wyniku postępowania:

 

wyniki postępowania ofertowego.pdf Postępowanie mające za zadanie wyłonić podmiot, który przygotuje, a następnie wdroży kampanię promocyjną pt. „Mięso kurczaka w diecie dziecka” z dnia 08.01.2020 r.

Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj zaprasza do przygotowania i przedstawienia oferty kampanii marketingowej w ramach projektu pt. "Mięso kurczaka w diecie dziecka"

 Termin składania ofert upływa 17 stycznia 2020 r. o godz. 12:00

 

Zaproszenie do składania ofert :

 

 zaproszenie.pdf

 

 Zapytanie ofertowe :

 

 zapytanie.pdf

HPAI w województwie lubelskim

Szanowni Państwo!W związku z pojawieniem się ogniska wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w województwie lubelskim zwracamy się do wszystkich hodowców drobiu i zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad bioasekuracji.


W szczególności należy:

  • zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich zwierząt

  • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany

  • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników do których dostęp mają dzikie ptaki

  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem

  • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób

 
 

Życzenia Świąteczne 2019