Pismo w sprawie przedłużenia możliwości stosowania pasz GMO

 

Ptasia grypa w Niemczech stan na 02.11.2020

Niemiecki Instytut Badań Weterynaryjnych Friedricha Loefflera twierdzi, że ryzyko wystąpienia ptasiej grypy wśród stad ptaków hodowlanych jest bardzo wysokie.

Przedstawione zostały zalecenia, aby zapobiegać kontaktom między drobiem a dzikimi ptakami.

Zalecenia pojawiły się po wykryciu przypadków grypy ptaków podtypu H5N8 i H5N5 u dzikiej kaczki w Hamburgu myszołowa w Rugii i kilku przypadków w Szlezwiku-Holsztynie.

W związku z tym ponawiamy apel do wszystkich hodowców w Polsce o jak najdokładniejsze przestrzeganie zasad bioasekuracji. Ograniczenie wypuszczania ptaków na zewnątrz budynków do niezbędnego minimum. Prosimy o zabezpieczenie paszy i wody przed dostępem dzikich ptaków.

Wyniki postępowania mającego za zadanie wyłonić podmiot, który przygotuje, a następnie wdroży kampanię promocyjną pt. "Zwalczanie mitów wśród lekarzy o szkodliwości mięsa drobiowego II" z dnia 28.10.2020r.

Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj informuje, że postępowanie mające za zadanie wyłonić podmiot, który przygotuje rozwiązania kreatywne, a następnie wdroży kampanię promocyjną „Zwalczanie mitów wśród lekarzy o szkodliwości mięsa drobiowego II” zostało zakończone.

 

Poniżej przedstawiamy informację o wyniku postępowania:

 
 
 
 

Petycja do wojewody kujawsko-pomorskiego

7 października, podczas protestu przeciwko nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj przekazali Wojewodzie kujawsko-pomorskiemu petycję.

Przekazujemy treść tej petycji oraz reakcję wojewody.