呕yczenia Wielkanocne 2017

Pismo Pomorskiego Zrzeszenia Hodowc贸w Drobiu i Producent贸w Jaj do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofa Jurgiela.

Przedstawiamy pismo wr臋czone Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofowi Jurgielowi, przez cz艂onk贸w Pomorskiego Zrzeszenia Hodowc贸w Drobiu i Producent贸w Jaj. 聽

 

Drugie spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jackiem Boguckim.

31 marca 2017 przedstawiciele Krajowej Federacji Hodowc贸w Drobiu i Producent贸w Jaj:

Andrzej Sieradzki, Roman Wi艣niewski, Robert Wi艣niewski, Andrzej Pa艅ka, Marek Figas i Maciej Bujnik odbyli kolejne spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jackiem Boguckim. G艂贸wnym tematem rozmowy, by艂y problemy zwi膮zane z wej艣ciem w 偶ycie przepis贸w nakazuj膮cych zawieranie um贸w na dostawy towar贸w. Ide膮 wprowadzenia ustawy o przeciwdzia艂aniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spo偶ywczymi by艂o polepszenie sytuacji producent贸w rolnych, kt贸rzy maj膮 najs艂absz膮 pozycj臋 w 艂a艅cuchu dostaw. Niestety umowy, jakie s膮 przedstawiane hodowcom do podpisu bardzo rzadko spe艂niaj膮 ich oczekiwania. Najcz臋艣ciej stosowanym modelem dochodzenia do ceny jest wyci膮ganie przez ubojnie 艣rednich cen z otaczaj膮cych zak艂ad贸w. Taka w艂a艣nie umowa zosta艂a przedstawiona Ministrowi Boguckiemu. W naszym odczuciu taki spos贸b wyliczania ceny jest niezgodny z rozporz膮dzeniem 1308/2013. Co wi臋cej, mo偶emy mie膰 tutaj do czynienia ze zmow膮 cenow膮. Ustalanie ceny na podstawie 艣redniej z r贸偶nych ubojni nosi znamiona porozumienia przedsi臋biorstw dotycz膮cym poziomu cen, maj膮cym na celu unikni臋cie wzajemnej konkurencji. Cena ta w 偶adnym wypadku nie odzwierciedla koszt贸w ponoszonych przez hodowc臋 podczas produkcji.

Minister Bogucki wraz z obecnym na spotkaniu Waldemarem Sochaczewskim, Dyrektorem Departamentu Rynk贸w Rolnych, stwierdzili, 偶e w ich ocenie taki spos贸b wyliczania ceny jest zgodny z rozporz膮dzeniem 1308/2013. W ich ocenie jednak偶e, jest to pr贸ba obchodzenia przez zak艂ady przepis贸w i dzia艂anie stoj膮ce w sprzeczno艣ci z logik膮 wprowadzonej ustawy.

Minister zasugerowa艂, 偶e najlepszym rozwi膮zaniem dla producent贸w by艂oby 艂膮czenie si臋 w du偶e, silne grupy producenckie, czy sp贸艂dzielnie. W odpowiedzi przewodnicz膮cy Sieradzki powiedzia艂, 偶e w wojew贸dztwie opolskim by艂a pr贸ba stworzenia 鈥瀏rupy grup鈥. 呕aden zak艂ad nie chcia艂 jednak wsp贸艂pracowa膰 z jednostk膮 dostarczaj膮c膮 mu 97% surowca.

Przypomnieli艣my r贸wnie偶 ministrowi, 偶e zadeklarowa艂 si臋, 偶e Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 呕ywno艣ciowej przedstawi wz贸r dochodzenia do ceny, uwzgl臋dniaj膮cy koszty produkcji ponoszone przez hodowc臋.

Brak zmian w umowach doprowadzi do sytuacji, w kt贸rej coraz wi臋cej hodowc贸w b臋dzie zmuszanych do chowu nak艂adczego. Obserwujemy r贸wnie偶 trend, w kt贸rym najwi臋ksze zak艂ady tworz膮 swoj膮 baz臋 surowcow膮. Trend ten mo偶e doprowadzi膰 do upadku ma艂ych hodowc贸w, w艂a艣cicieli gospodarstw rodzinnych.

Minister Bogucki obieca艂 uwzgl臋dnienie postulat贸w KFHDiPJ w trwaj膮cych pracach nad nowelizacj膮 ustawy o przeciwdzia艂aniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spo偶ywczymi.

Drugim tematem, kt贸ry zosta艂 poruszony na spotkaniu, by艂a kwestia wzmocnienia si艂y zwi膮zk贸w hodowc贸w. Przedstawiciele KFHDiPJ postulowali, aby albo zapewni膰 finansowanie organizacji hodowc贸w z bud偶etu pa艅stwa, albo znale藕膰 spos贸b umocowania zwi膮zk贸w w ustawach tak, aby zach臋ci膰 hodowc贸w do zrzeszania si臋. Tylko silne zwi膮zki, reprezentuj膮ce du偶膮 grup臋 hodowc贸w b臋d膮 w stanie prowadzi膰 negocjacje z ubojniami jak r贸wny z r贸wnym. Silny zwi膮zek jest r贸wnie偶 wa偶nym partnerem dla Ministerstwa- opiniuje bowiem projekty, bierze czynny udzia艂 w konsultacjach spo艂ecznych, pomagaj膮c stworzy膰 jak najbardziej dopracowane prawo.

Informacja - umowy na dostawy towar贸w

11 stycznia 2017r. Zosta艂a opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 67) ustawa o przeciwdzia艂aniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spo偶ywczymi. Wprowadza ona kary za nabywanie produkt贸w rolnych, w tym drobiu i mi臋sa drobiowego bez stosowania um贸w.

Art 41 Ustawy o przeciwdzia艂aniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spo偶ywczymi wprowadza w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niekt贸rych rynk贸w rolnych (Dz. U. z 2006r. Poz 401 i 1948) mi臋dzy innymi nast臋puj膮c膮 zmian臋:

Art 40i

1. Kto:

(鈥)

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 2) nabywa produkty rolne nale偶膮ce do sektor贸w o kt贸rych mowa w art 1 ust. 2 rozporz膮dzenia 1308/2013 na podstawie umowy niespe艂niaj膮cej warunk贸w okre艣lonych w:

(鈥)

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 c) art. 168 ust 4 i 6 rozporz膮dzenia rozporz膮dzenia 1308/2013 (鈥)

-podlega karze pieni臋偶nej w wysoko艣ci 10% zap艂aty w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towar贸w i us艂ug (Dz.U. z 2016r poz. 710 z p贸藕n.zm.) za produkty nabyte wskutek wadliwej umowy.

2. Nie maj膮 wp艂ywu na obowi膮zek uiszczenia kary pieni臋偶nej i jej wysoko艣膰 odst膮pienie od umowy oraz czynno艣ci maj膮ce na celu zmniejszenie warto艣ci umowy, w szczeg贸lno艣ci obni偶enie ceny z tytu艂u wad produkt贸w i wystawienie faktury koryguj膮cej.

 

Art. 168 ust. 4 rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, do kt贸rego odnosi si臋 zmieniona ustawa m贸wi o tym, 偶e umowa:

聽聽聽聽 jest sporz膮dzana przed dostaw膮;

聽聽聽聽 jest sporz膮dzana w formie pisemnej; oraz

聽聽聽聽 zawiera w szczeg贸lno艣ci nast臋puj膮ce elementy:

聽聽聽聽 cen臋 do zap艂aty za dostaw臋, kt贸ra:

聽聽聽聽聽聽聽聽 jest niezmienna i okre艣lona w umowie: lub

聽聽聽聽聽聽聽聽 jest obliczana poprzez po艂膮czenie r贸偶nych czynnik贸w okre艣lonych w umowie kt贸re mog膮 obejmowa膰 wska藕niki rynku odzwierciedlaj膮ce zmiany warunk贸w na rynku, dostarczon膮 ilo艣膰 oraz jako艣膰 lub sk艂ad dostarczonych produkt贸w rolnych

聽聽聽聽 ilo艣膰 i jako艣膰 odno艣nych produkt贸w, kt贸re mo偶na dostarczy膰 lub k贸tre musz膮 zosta膰 dostarczone, wraz z terminem takich dostaw;

聽聽聽聽 okres obowi膮zywania umowy, kt贸ry mo偶e by膰 ograniczony lub nieograniczony, z klauzulami dotycz膮cymi rozwi膮zania umowy;

聽聽聽聽 szczeg贸艂y dotycz膮ce termin贸w i procedur p艂atno艣ci;

聽聽聽聽 ustalenia dotycz膮ce odbioru lub dostawy produkt贸w rolnych; oraz

聽聽聽聽 przepisy maj膮ce zastosowanie w przypadku zaistnienia si艂y wy偶szej.

 

Ustawa obowi膮zuje od 11 lutego 2017 roku.

Przypominamy - KUPUJ膭CEMU podstawowe produkty rolne grozi kara pieni臋偶na za nieposiadanie stosownej umowy na dostawy towar贸w!

Hodowco!

Nie masz obowi膮zku podpisywania niekorzystnej dla siebie umowy!

Nie podpisuj um贸w, w kt贸rych cena jest okre艣lana na podstawie 艣redniej z okolicznych zak艂ad贸w!

Odpowiedzialno艣膰 za brak um贸w spada na ubojni臋!

PAMI臉TAJ!

Na podstawie tej samej ustawy musisz posiada膰 umow臋 na dostaw臋 piskl膮t z wyl臋garni!

W razie wszelkich w膮tpliwo艣ci pisz na adres Krajowej Federacji Hodowc贸w Drobiu i Producent贸w Jaj: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.