3 posiedzenie zespołu ds. drobiarstwa w ramach Porozumienia Rolniczego

29 września 2020 roku odbyło się trzecie posiedzenie zespołu ds. drobiarstwa w ramach Porozumienia Rolniczego.  Spotkanie dotyczyło omówienia możliwości ograniczenia salmonellozy w drobiarstwie. Pomimo burzliwej dyskusji zespołowi nie udało się wypracować wspólnych rekomendacji dla Inspekcji Weterynaryjnej. Kością niezgody były sposobu\y pobierania próbek od hodowców, oraz metody i częstotliwość kontroli zakładów wylęgu drobiu.  W związku z tym każda z organizacji przesłała swoje propozycje zmian. Po zapoznaniu się ze stanowiskami wszystkich organizacji Główny Inspektorat Weterynarii zorganizuje kolejne spotkanie, na którym przedstawi rozwiązania uwzględniające wspólne postulaty.

 

Poniżej prezentujemy stanowisko Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj:

 

Protest rolników z 30.09.2020

30 września odbył się kolejny protest rolników przeciwko proponowanej nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Tysiące rolników wyszło na ulice Warszawy. Protest rozpoczął się na placu Trzech Krzyży o godzinie 10:00 (choć wcześniej rolnicy dali znać o sobie odpalając race na rondzie Dmowskiego). Następnie protest przeszedł pod Sejm. Demonstranci nieśli transparenty z hasłami: Pogrzeb polskich wsi" i "Hodowle polskie idą do piachu", "Nie zabijajcie polskiej wsi", "Nie damy zniszczyć swojej pracy", "Kaczyński matole, przez ciebie rolnicy będą się wieszać w stodole", "Łapy precz od rolników i myśliwych", "Stop dyktatury Kaczyńskiego i Kota jego!" oraz "Pozwólmy 'zbawcy narodu' odejść na emeryturę". Z pod Sejmu protest przeszedł Krakowskim Przedmieściem pod Pałac Prezydencki, gdzie odbyły się najważniejsze przemówienia. Delegację rolników przyjął również Prezydent Andrzej Duda, który wykazał się dużym zrozumieniem dla niepokojów, jakie wzbudza „5 dla zwierząt”.


W proteście nie mogło zabraknąć również hodowców z Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, którzy zjechali z całej Polski, by zamanifestować swój sprzeciw przeciwko proponowanym zmianom w prawie.

 

Spotkanie przedstawicieli branży mięsnej z Prezydentem Andrzejem Dudą

 28 września 2020 roku odbyło się spotkanie prezydenta RP Andrzeja Dudy, z przedstawicielami Izb Rolniczych, oraz branż mięsnych w tym drobiarskiej. Wizyta pozwoliła jej uczestnikom dogłębnie zaznajomić prezydenta ze skutkami jakie przyniesie uchwalenie NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT . W prawie 2 godzinnej dyskusji ,każdy z zaproszonych gości przedstawił stanowisko reprezentowanej przez siebie organizacji oraz ewentualne skutki wprowadzenia nowelizacji. P. Prezydent ze zrozumieniem odniósł się do problemu. Przyznał iż dotychczas dotarły do niego kuluarowe informacje o ew. usunięciu z rozporządzenia jedynie  treści dotyczącej wstępu na fermy, osób z otoczenia obrońców zwierząt. Natomiast nie było mowy o usunięciu zapisu o uboju religijnym. Zaznaczył, iż  zgodnie z prawem, na obecnym etapie procedowania, nie ma żadnej możliwości wpływania na jego przebieg. W podsumowaniu zachęcił do stanowczej obrony swoich racji z wykorzystaniem wszelkich demokratycznych metod, ze szczególnym naciskiem na przekonywanie senatorów i posłów RP w ich biurach lokalnych.

W spotkaniu uczestniczył przewodniczący KFHDiPJ – Andrzej Sieradzki

 

W związku z apelem Pana Prezydenta, zwracamy się do wszystkich Państwa, którym na sercu leży los polskiej branży drobiarskiej, aby udawały się do swoich lokalnych biur posłów i senatorów z petycjami w obronie uboju religijnego.

Wystąpienia przedstawicieli KFHDiPJ na Senackich Komisjach

Prezentujemy wystąpienia przedstawicieli Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj podczas prac Senackich Komisji nad Ustawą o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.

 Posiedzenie Komisji Ustawodawczej odbyło się 23 września 2020 r. Z Krajowej Federacji Hodowców Drobiu głos zabrał Cezary Zawiślak:

Cezary Zawiślak na Komisji Ustawodawczej 

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się 24 września, głos zabrał Maciej Bujnik:

 

  Maciej Bujnik na Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

5 przeciw rolnikom

Oprócz podpisywania przygotowanej przez nas petycji, zachęcamy wszystkich Państwa do wejścia na stronę:

 

 www.5przeciwrolnikom.pl

 

 

 i podpisanie również tam petycji przeciwko zmianie ustawy o ochronie zwierząt.