Komitet ds. Reagowania w Sytuacjach Kryzysowych

Ostatnie wydarzenia na rynku żywnościowym, szczególnie te dotyczące przemysłu mięsnego i związane z tym dość gwałtowne oraz bezpardonowe działania sąsiadów, wymusiły na Ministrze rolnictwa działania, które mają służyć ochronie dobrej marki polskiego producenta żywności. Jednym z tych działań jest powołanie do życia ciała doradczego w postaci Komitetu ds. Reagowania w Sytuacjach Kryzysowych. Zasady działania Komitetu ds. Reagowania w Sytuacjach Kryzysowych zostały ujęte w notatce sporządzonej 21 maja 2013 roku na podstawie ustaleń z posiedzenia w dniu 9 maja tego roku. Notatka do przeczytania w tym miejscu.