Weterynaria w Brukseli

Cytuję za ppr.pl:

Janusz Związek - Główny Lekarz Weterynarii i  Krzysztof Jażdżewski, zastępca Głównego Lekarza Weterynarii uczestniczyli 15 maja w Brukseli w spotkaniu grupy roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii (GLW) .Jak udało się nam dowiedzieć w trakcie obrad w ramach zagadnień związanych z działaniami Światowej Organizacji ds. ZdrowiaZwierząt (OIE) przedstawiono informację dotyczącą przygotowań do 81 Sesji Generalnej OIE, która odbędzie się w maju br., w Paryżu, dokonano wymiany opinii z reprezentantami Unii Afrykańskiej, Norwegii, Islandii i Szwajcarii.
Dodatkowo podsumowano obrady posiedzenia Grupy Roboczej Ekspertów Weterynaryjnych, w sprawie technicznej dokumentacji ISO w odniesieniu do dobrostanu zwierząt, które odbyło się w dniu 30 kwietnia br., w Brukseli.

Ponadto reprezentant KE przekazał informację dotyczącą aktualnej sytuacji w odniesieniu do kwestii związanych z wirusem Schmallenberg. Natomiast przedstawiciele Prezydencji i KE zapoznali GLW z aktualnym stanem rzeczy w odniesieniu do relacji UE z Unią Celną/Federacją Rosyjską oraz z USA, w zakresie kwestii weterynaryjnych;
W trakcie spotkania Główni Lekarze Weterynarii przyjęli  też projekty konkluzji GLW dotyczących pracy Grupy Roboczej GLW oraz konkluzji GLW w sprawie kategoryzacji i priorytetyzacji chorób zwierząt, przygotowane przez Prezydencję irlandzką we współpracy z delegacjami Państw Członkowskich UE, a  reprezentant KE przedstawił informację dotyczącą stanu zaawansowania prac nad Pakietem Prawa Zdrowia Zwierząt i Roślin. 

   Może wreszcie coś uda się uzgodnić w kwestii handlu drobiem spoza unii (... za kilka lat...)