Powołanie na członka RGŻ

W grudniu na członka RGŻ w Warszawie został powołany Andrzej Sueradzki - prezes KFHDiPJ. Potwierdzenie to zamieszczony poniżej skan pisma od MRiRW pana Stanisława Kalemby. Jak widać Federacja stara się ściśle współpracować z instytucjami, które mają wpływ na żywnościowy w Polsce.

 

Psmo od MRiRW