Odpowoedź z MRiRW - grupy producenckie

Poniżej zamieszczamy pismo z MRIRW będące odpowiedzią na nasz apel o wsparcie obrony polskich hodowców drobiu i w ogóle polskiej branży drobiarskiej. W piśmie z 21 grudnia 2012 roku zaapelowaliśmy o wsparcie ze strony ministra oraz zastosowanie rozwiązań systemowych. W tym miejscu przedstawiamy odpowiedź z MRiRW.