Posiedzenie Komitetu ds. Promocji

Szanowni Państwo,

Członkowie RGŻ

W imieniu Pana Przewodniczącego Jerzego Wierzbickiego zapraszam na posiedzenie Komitetu ds. Promocji, które odbędzie się w dniu 31 stycznia br. w gmachu MRiRW w sali nr 523 o godzinie 11:00.

Porządek obrad:

1.Omówienie sytuacji związanej z ostatnimi komunikatami nt. polskiej żywności z Danii, Słowacji, Irlandii - dyskusja

2.Przyjęcie stanowiska Komitetu w sprawie polityki informacyjnej Polski w związku z kryzysem.

3.Dyskusja nt. możliwości podjęcia skoordynowanych działań komunikacyjnych przez organizacje branżowe.

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie obecności do dnia 30 stycznia do godz. 12:00.

Z poważaniem,

Michał Maliszewski