Zmiany uboju rytualnego

Przedstawiam pismo dotyczące zastosowania odrębnego trybu opracowania i uzgodnienia zmian ustawy o ochronie zwierząt oraz projekt tych zmian. Sa to następstwa między innymi naszych pism interwencyjnych w sprawie uboju rytualnego.