Projekty rozporządzeń MRiRW

Zamieszczamy linki do dwóch projektów rozporządzeń MRiRW:

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WYKAZU GATUNKÓW ROŚLIN, DO KTÓRYCH MATERIAŁU SIEWNEGO KATEGORII ELITARNY LUB KWALIFIKOWANY PRZYSŁUGUJE DOPŁATA Z TYTUŁU ZUŻYTEGO DO SIEWU LUB SADZENIA MATERIAŁU SIEWNEGO KATEGORII ELITARNY LUB KWALIFIKOWANY

 http://bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1670&TabOrgID=1415&LangId=0&AnnouncementId=15124&ModulePositionId=2383

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE MINIMALNEJ ILOŚCI MATERIAŁU SIEWNEGO, JAKA POWINNA BYĆ UŻYTA DO OBSIANIA LUB OBSADZENIA 1 HA POWIERZCHNI GRUNTÓW ROLNYCH

http://bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1670&TabOrgID=1415&LangId=0&AnnouncementId=15125&ModulePositionId=2383

Uwagi proszę kierować do Biura RGŻ lub na adres federacji do 14 lutego 2013 roku.