Posiedzenie w sprawie "ustawy węgierskiej"

W imieniu Andrzeja Gantnera Przewodniczącego Komitetu ds. Ekonomicznych zapraszam na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2013 r. w sali nr 142 o godzinie 11:00. Tematem przewodnim będzie ustawa /węgierska. Tłumaczenie ustawy "węgierskiej" w sprawie zakazu nieuczciwych praktyk dystrybucyjnych wobec dostawców w zakresie produktów rolnych i spożywczych dostępne w tym miejscu.

Proponowany porządek posiedzenia:

    1. Przedstawiciel Departamentu Rynków Rolnych - stan bieżący prac nad ustawą "węgierską".
    2. Pytania i odpowiedzi.
    3. Propozycje członków RGŻ.