Pilna sytuacja w stosunkach z Danią

W związku z niepokojącymi informacjami napływającymi z Danii, a dotyczącymi negatywnych opinii o polskiej żywności proszę o wypowiedzenie się w tej kwestii oraz zapoznanie się z pismem pani Zofii Szalczyk Podsekretarz Stanu MRiRW. Pismo dostępne tutaj.