Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie przyznawania pomocy finansowej

  • Drukuj

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA /PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY/ OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007/2013 jest dostępny pod odnośnikiem poniżej.

http://bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1670&TabOrgID=1415&LangId=0&AnnouncementId=15121&ModulePositionId=2383

 Wszelkie uwagi prosimy przesyłać na adres RGŻ lub Federacji.