Pismo w sprawie przedłużenia możliwości stosowania pasz GMO