Pismo Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 19 października br. w sprawie zagrożenia wysoce zjadliwą grypą ptaków.