Spotkanie z Marszałkiem Senatu, Tomaszem Grodzkim

 W dniu 2 października 2020 r. odbyło się w Bydgoszczy spotkanie z Marszałkiem Senatu prof. Tomaszem Grodzkim w  w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt (organizowane przez KPIR). Wzięło w nich udział ok. 100 rolników, w tym członkowie naszej organizacji. W imieniu Federacji i Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj głos zabrał Przemysław Rybka, który złożył na ręce Marszałka dokument opisujący w szczegółach skutki nowelizacji (bazujący na faktach i konkretnych danych, ale też demaskujący mity) oraz petycję wraz z zebranymi podpisami.