O informowaniu konsumentów o żywności

Tutaj do przeczytania sprawozdanie z posiedzenia Grupy Roboczej KE ds. rozporządzenia 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, które odbyło się w dniu 17 grudnia 2012r.