3 posiedzenie zespołu ds. drobiarstwa w ramach Porozumienia Rolniczego

29 września 2020 roku odbyło się trzecie posiedzenie zespołu ds. drobiarstwa w ramach Porozumienia Rolniczego.  Spotkanie dotyczyło omówienia możliwości ograniczenia salmonellozy w drobiarstwie. Pomimo burzliwej dyskusji zespołowi nie udało się wypracować wspólnych rekomendacji dla Inspekcji Weterynaryjnej. Kością niezgody były sposobu\y pobierania próbek od hodowców, oraz metody i częstotliwość kontroli zakładów wylęgu drobiu.  W związku z tym każda z organizacji przesłała swoje propozycje zmian. Po zapoznaniu się ze stanowiskami wszystkich organizacji Główny Inspektorat Weterynarii zorganizuje kolejne spotkanie, na którym przedstawi rozwiązania uwzględniające wspólne postulaty.

 

Poniżej prezentujemy stanowisko Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj: