Spotkanie przedstawicieli branży mięsnej z Prezydentem Andrzejem Dudą

 28 września 2020 roku odbyło się spotkanie prezydenta RP Andrzeja Dudy, z przedstawicielami Izb Rolniczych, oraz branż mięsnych w tym drobiarskiej. Wizyta pozwoliła jej uczestnikom dogłębnie zaznajomić prezydenta ze skutkami jakie przyniesie uchwalenie NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT . W prawie 2 godzinnej dyskusji ,każdy z zaproszonych gości przedstawił stanowisko reprezentowanej przez siebie organizacji oraz ewentualne skutki wprowadzenia nowelizacji. P. Prezydent ze zrozumieniem odniósł się do problemu. Przyznał iż dotychczas dotarły do niego kuluarowe informacje o ew. usunięciu z rozporządzenia jedynie  treści dotyczącej wstępu na fermy, osób z otoczenia obrońców zwierząt. Natomiast nie było mowy o usunięciu zapisu o uboju religijnym. Zaznaczył, iż  zgodnie z prawem, na obecnym etapie procedowania, nie ma żadnej możliwości wpływania na jego przebieg. W podsumowaniu zachęcił do stanowczej obrony swoich racji z wykorzystaniem wszelkich demokratycznych metod, ze szczególnym naciskiem na przekonywanie senatorów i posłów RP w ich biurach lokalnych.

W spotkaniu uczestniczył przewodniczący KFHDiPJ – Andrzej Sieradzki

 

W związku z apelem Pana Prezydenta, zwracamy się do wszystkich Państwa, którym na sercu leży los polskiej branży drobiarskiej, aby udawały się do swoich lokalnych biur posłów i senatorów z petycjami w obronie uboju religijnego.