Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

  • Drukuj
27 sierpnia 2020 roku zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19" w ramach działania "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
W związku z ogłoszeniem rozporządzenia można rozpocząć proces ubiegania się o płatność wsparcia.
 
 Ogłoszona wersja rozporządzenia dostępna do pobrania w linku poniżej: 
 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi "pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19".pdf