Pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapasów zbóż