Ważne spotkanie w siedzibie KRD-IG w Warszawie

Wniosek KFHDiPJ do KRD-IG o zwołanie w trybie pilnym spotkania  w sprawie złej sytuacji w sektorze drobiarskim.

W ciągu kilku dni zostało zwołane spotkanie przedstawicieli kilku organizacji zrzeszającej drobiarzy w dniu 21-12-2012 - spisano najbardziej ważne na tę chwilę sprawy do załatwienia, redagując wspólne stanowisko do Pana Ministra Stanisława Kalemby.

Do przeczytania część I i część II.