Oferta na ocenę podlegania lub zwolnienia z obowiązków w zakresie emisji oraz gospodarowania odpadami