Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Debaty Publicznej 13.05.2019

 

13 maja 2019 roku odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Debaty Publicznej w sprawie projektu ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej (z dnia 28 marca 2019 roku).

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji rolniczych, reprezentacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz Ministerstwa Środowiska, które jest autorem projektu.

Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska stwierdził, że projekt ustawy ma na celu wprowadzenie prawodawstwa unijnego. Niestety, w związku z tym, że nie ma żadnej dyrektywy wykonawczej, każdy kraj musi sam rozwiązać problem odorów.

Projekt ustawy spotkał się ze zmasowaną krytyką. Przedstawiciele zaproszonych organizacji podnosili wiele związanych z nią problemów.

Między innymi:

  • sposób sumowania wielkości gospodarstw, jeśli więcej niż jedno miałoby wpływ na określony obszar,

  • zbyt niska wielkość DJP, od której podlega się przepisom ustawy,

  • drastyczne zwiększenie cen gruntów, na których można by lokować nowe inwestycje,

  • ograniczenie możliwości odbudowy pogłowia trzody chlewnej w Polsce,

  • wprowadzenie zapisów odnoszących się tylko do rolnictwa (produkcji zwierzęcej), bez uwzględnienia odorów powstałych w oczyszczalniach ścieków, wysypiskach śmieci i innych gałęziach przemysłu

Podpisane zostało pismo wzywające Ministerstwo Środowiska do zaprzestania procedowania projektu, jako hamującego rozwój polskiego sektora rolnego.


W spotkaniu uczestniczył Maciej Bujnik