Pismo IW w sprawie świadectw zdrowia

Tutaj można przeczytać o świadectwach zdrowia.