Odpowiedź Ministra Środowiska na pismo KFHDiPJ z 25 marca 2019r.