Stanowisko KFHDiPJ w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.