Posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 25.10.2017r

25 października 2017 roku odbyły się dwa posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w których uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj.

Na pierwszym została udzielona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacja, na temat działań mających na celu ograniczenie zapotrzebowania na importowane białko sojowe przeznaczone do żywienia zwierząt, oraz o możliwościach zastąpienia śruty sojowej krajowym białkiem roślinnym.

Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zbigniew Babalski, przedstawił wyniki działania zespołu ds. zastąpienia soi GMO, stwierdził, że termin zakończenia memorandum na stosowanie pasz GMO w Polsce, przewidziany na 1 stycznia 2019 roku, będzie najprawdopodobniej musiał być wydłużony.

Obecnie 80% białka paszowego w Polsce pochodzi z importu. Celem programu zastąpienia śruty sojowej białkiem krajowym jest doprowadzenie do stanu, w którym 50% białka będzie pochodzić ze źródeł krajowych. Aby to osiągnąć potrzeba wytworzyć 1,7 – 2,0 mln ton białka. Najbardziej obiecującymi jego źródłami wydaje się być śruta rzepakowa, której około połowy eksportujemy, a także rośliny strączkowe.

Zastosowanie białka owadziego, wydaje się również interesującym pomysłem, ale do wykorzystania go na skalę przemysłową jeszcze daleka droga.

Minister Babalski zapewnił, że Polska cały czas się stara o przywrócenie możliwości skarmiania krzyżowego mączkami mięsno-kostnymi.


Drugie posiedzenie dotyczyło omówienia krajowych programów zwalczania salmonelli w stadach drobiu.

Najważniejszą zmianą, jaka zacznie funkcjonować w programach od 1 stycznia 2018 roku jest likwidacja odszkodowań dla producentów jaj konsumpcyjnych z tytułu likwidacji zakażonych salmonellą stad towarowych kur niosek. Zgodnie z nowymi wytycznymi, w przypadku stwierdzenia salmonelli w stadzie, powiatowi lekarze weterynarii nie będą wydawali decyzji nakazujących ubój ptaków, a decyzje nakazujące przemieszczanie jaj ze stad zakażonych salmonellą do zakładów przetwórczych w celu przeprowadzenia obróbki cieplnej jaj. Likwidacja stada będzie przeprowadzana na koszt hodowcy.

Zmiany te mogą doprowadzić do zdecydowanego obniżenia przychodów hodowców w przypadku wystąpienia w ich stadach salmonelli, a w skrajnych przypadkach nawet do bankructwa.

Wprowadzenie, niekorzystnych z punktu widzenia hodowców zmian, zbiega się z rosnącą liczbą wykrywanych zakażeń salmonellą na polskich produktach drobiarskich. W 2016 roku 45% wszystkich alertów dotyczących salmonelli, zgłaszanych w systemie RASFF pochodziło z Polski.

W 2017 roku odnotowano już 45 alertów o wykryciu salmonelli na mięsie drobiowym i jajach konsumpcyjnych pochodzących z Polski, co stanowi 47% zgłoszeń do systemu RASFF.


W posiedzeniach uczestniczył

Maciej Bujnik