Spotkanie z Wiceministrem Ryszardem Zarudzkim

 

 30 września 2017 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kartuzach, w województwie pomorskim, odbyło się spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa, Ryszardem Zarudzkim, zorganizowane przez Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Na spotkaniu zostały przedstawione Ministrowi następujące tematy:


  1. Zmobilizowanie Ośrodków Doradztwa Rolniczego, do regularnego i przynajmniej comiesięcznego, publikowania kosztów produkcji żywca drobiowego w oparciu o wzór, uwzględniający wszystkie koszty ponoszone przez hodowcę. Publikowanie takiego kosztu przez niezależne instytucje, jakimi są Ośrodki Doradztwa Rolniczego, pomoże hodowcom w negocjacjach umów z ubojniami.

  2. Zmiana prawa, polegająca na wprowadzeniu obligatoryjnego 14-dniowego terminu płatności za produkty rolne. W tej chwili, w świetle obowiązujących przepisów, możliwe jest wydłużenie tego terminu nawet powyżej 30 dni. Powoduje to, że z jednej strony firmy paszowe nakładają na hodowce obowiązek płatności w terminie 14 dni, z drugiej, ubojnie przedłużają płatność powyżej 30 dni. W skrajnych przypadkach powoduje to utratę płynności finansowej przez hodowcę i konieczność zaciągania niepotrzebnych pożyczek.

  3. Stworzenie kampanii edukacyjnej, sprawie GMO. W oparciu o wyniki badań przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, które jednoznacznie wykazały brak różnic w składzie mięsa pochodzącym od zwierząt karmionych paszami zawierającymi komponenty GMO, a tych karmionych paszami bez dodatku GMO, należy stworzyć medialną kampanię informacyjną. Niechęć i strach społeczeństwa przed GMO, bierze się w głównej mierze z braku rzetelnych informacji o tych produktach.

  4. W związku z nadciągającym sezonem zwiększonego zagrożenia ptasią grypą, apelujemy o stworzenie rejestru wszystkich stad drobiu w Polsce niezależnie od ich wielkości. Jednocześnie proponujemy rozważenie obowiązkowego wykupu drobiu pochodzącego z chowu przydomowego. W tego typu hodowlach najtrudniej wymusić przestrzeganie zasad bioasekuracji. Jednocześnie koszty spowodowane wystąpieniem ogniska ptasiej grypy, które musi ponieść skarb państwa, są wielokrotnie większe niż proponowany przez nas swoisty wykup interwencyjny.

  5. Stworzenie planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wiejskich. Znamy przypadki, w których pomimo posiadania przez hodowcę decyzji środowiskowych inwestycja jest blokowana przez gminę. Dzieje się tak przez brak planów zagospodarowania i opór mieszkańców, którzy nie chcą mieć po sąsiedzku fermy.

  6.