Konferencja UOKiK

20 czerwca 2017 roku w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbyła się konferencja dotycząca wchodzącej w życie 12 lipca 2017 roku ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Przygotowana przez Ministerstwo Rolnictwa Rozwoju Wsi ustawa ma m.in. wyeliminować nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami działającymi w branży rolno-spożywczej.

Celem konferencji było zapoznanie z podstawowymi definicjami występującymi w ustawie, chociażby tym, kiedy mamy do czynienia z przewagą kontraktową. Wedle UOKiK „Przewaga kontraktowa występuje, jeżeli między odbiorcą i nabywcą istnieje znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym i jednocześnie słabsza ze stron nie ma wystarczających możliwości sprzedaży lub kupna produktów rolnych lub spożywczych od innych przedsiębiorców. Należy przy tym pamiętać, że posiadanie przewagi kontraktowej nie jest zakazane, niedozwolone jest jej nieuczciwe wykorzystywanie”.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może interweniować wówczas gdy, łączna wartość obrotów między dostawcą a odbiorcą w którymkolwiek z 2 lat poprzedzających rok wszczęcia postępowania przekroczyła 50 tys. zł oraz obrót nabywcy lub dostawcy, który stosuje  praktykę, w roku poprzedzającym rok wszczęcia postępowania przekroczył 100 mln zł.

Przewidzianą przez ustawę karą jest maksymalnie 3% obrotu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym rok nałożenia kary.

Produktami uważanymi w myśl ustawy za produkty rolne i spożywcze są jakiekolwiek substancje lub produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi, np. przetworzone (konserwy, dżemy, wędliny, cukier), częściowo przetworzone (surowe produkty powstające w wyniku uboju i rozbioru zwierząt), nieprzetworzone (świeże warzywa, owoce).

Do katalogu niedozwolonych praktyk należą między innymi:

  • zawyżone, niewspółmierne opłaty za świadczone usługi,

  • wymuszanie zakupu, np. poprzez wiązanie go ze zgodą na przyjęcie towaru do sprzedaży

  • niezrealizowanie usług.


Sprawami związanymi z zakresu przewagi kontraktowej zajmować się będzie Delegatura UOKiK w Bydgoszczy.


Należy przypomnieć, że część przepisów wprowadzonych przez ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi obowiązuje już od lutego br. Mowa tutaj o przepisach wiążących producentów z dostawcami umowami na dostawy towarów. W związku z tym, jednym z ekspertów obecnych na konferencji był przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego, czyli jednostki odpowiedzialnej za kontrolowanie tego aspektu funkcjonowania ustawy.

Do tej pory zostało zgłoszone jedynie 8 zawiadomień do ARR w związku z wadliwymi umowami.

Pomimo tego, że obecnie w sejmie przygotowywana jest nowelizacja części przepisów dotyczących umów, to w dalszym ciągu nie zostały ustalone minimalne limity ilościowe bądź cenowe, które byłyby zwolnione z obowiązku zawierania umów. Powoduje to, że w obecnym porządku prawnym, osoba kupująca najmniejszą ilość towaru na giełdzie rolnej, w celu dalszej jego sprzedaży, musi zawierać na taki zakup umowę.


W konferencji uczestniczył

Maciej Bujnik