Pismo Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofa Jurgiela.

Przedstawiamy pismo wręczone Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofowi Jurgielowi, przez członków Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj.