Pismo GLW ws. utrzymywania kur niosek oraz brojlerów w systemie wolnowybiegowym w związku z wysoce zjadliwą grypą ptaków.

Przedstawiamy poniżej pismo, które jest odpowiedzią Głównego Lekarza Weterynarii na zgłoszony przez Krajową Federację Hodowców Drobiu i Producentów Jaj problem związany z utrzymywaniem kur niosek na wolnym wybiegu w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Z przedstawionej interpretacji obowiązujących przepisów wynika, że można, przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności wymienionych w piśmie, wypuszczać ptaki na wybiegi. Nie grozi zatem zablokowanie możliwości oznaczania jaj cyfrą 1.