Notatka ze spotkania w Krajowej Radzie Drobiarstwa – Izbie Gospodarczej- 25 stycznia 2017r.

25 stycznia 2017r. w siedzibie Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej odbyło się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli sektora jaj wylęgowych i piskląt jednodniowych w związku z grypą ptaków. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Głównego Inspektoratu Weterynraii: Pani Anna Galica – Dyrektor Biura do spraw Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą, Pani Agnieszka Dobrzyńska z Biura Zdrowia i Ochrony Zwierząt. KRD-IG reprezentowali m.in. Dyrektor Generalny, Łukasz Dominiak, oraz Pani Aleksandra Porada, Ekspert ds. Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. Krajową Federację Hodowców Drobiu i Producentów Jaj reprezentowali Pan Andrzej Sieradzki, Marcin Antkowiak i Maciej Bujnik.

Spotkanie rozpoczęło się od omówienia rozwoju ptasiej grypy w Polsce od powstania pierwszego ogniska. Przedstawiono również liczbę ognisk stwierdzonych do dnia 25.01.2017r.

Po przedstawieniu sytuacji przystąpiono do dyskusji. Uczestnicy spotkania stwierdzili, że sporym problemem są nie ostre sformułowania występujące w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 grudnia 2016r w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, takie jak „nakazanie utrzymywania drobiu w odosobnieniu w sposób ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami”. Zdaniem większości obecnych na spotkaniu, słowo „ograniczający” powinno zostać zamienione na „uniemożliwiający” tak, aby przepis był ostry i precyzyjny. KRD-IG wystosowała już w tej sprawie pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przewodniczący Andrzej Sieradzki zauważył, że rozporządzenie nie powinno zostawiać furtki umożliwiającej organizowanie targów, pokazów lub wystaw żywych ptaków. Biorąc pod uwagę okres inkubacji wirusa istnieje ryzyko rozprzestrzeniania wirusa w czasie takiej imprezy. Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj przesłała już zresztą stosowne pismo w tej sprawie do ministra.

Najwięcej pytań do przedstawicieli Głównego Inspektoratu Weterynarii dotyczyło zasad przemieszczania jaj wylęgowych i piskląt w obrębie obszarów zapowietrzonych i zagrożonych. Omawiane były różne warianty sytuacji, m.in. takie w których podmiot skupujący znajdowałby się w obszarze zagrożonym- jakie wtedy są zasady wwozu i wywozu towarów i zwierząt.

Druga część spotkania dotyczyła problemów związanych z eksportem drobiu do państw trzecich. Przedstawione zostało zestawienie państw, które wstrzymały bądź ograniczyły do konkretnych stref, import drobiu i produktów drobiowych z Polski. W tej części spotkania najwięcej pytań dotyczyło długości wstrzymania eksportu do poszczególnych państw.

Całe spotkanie zakończyło się przedyskutowaniem możliwości zmian w rozporządzeniu mających na celu zwiększenie bioasekuracji. Najwięcej kontrowersji budzi możliwość efektywnej kontroli przestrzegania rozporządzenia Ministra i zasad nakazujących utrzymywanie drobiu w odosobnieniu a najlepiej w zamkniętych pomieszczeniach. Niestety najmniejsze gospodarstwa utrzymujące niejednokrotnie jedynie od kilku do kilkunastu sztuk drobiu nie przestrzegają tego wymogu. Dzieje się tak najprawdopodobniej przez nieznajomość przepisów. Nie zmienia to jednak faktu, że przypadki wystąpienia wirusa ptasiej grypy u ptaków hodowlanych miały do tej pory najczęściej miejsce właśnie w małych gospodarstwach.