Pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z pogarszającą się sytuacją hodowców drobiu