Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

W nawiązaniu do informacji o wyznaczeniu pierwszego w 2016 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 w gospodarstwie, w którym utrzymywano drób, Główny Lekarz Weterynarii informuje o podjętych działaniach:

 • Zakończono działania związane z likwidacją ogniska HPAI - wszystkie ptaki w ognisku choroby zostały zlikwidowane, a ich zwłoki zostały przekazane do utylizacji; zakończono również prowadzenie ostatecznego  oczyszczania i dezynfekcji;

 • W ramach dochodzenia epizootycznego zidentyfikowano 3 gospodarstwa kontaktowe, które objęto wzmożonym nadzorem weterynaryjnym; drób utrzymywany w w/w gospodarstwach nie wykazuje objawów choroby,  pobrano również próbki do badań w kierunku grypy ptaków - wszystkie wyniki ujemne;

 • W obszarach zapowietrzonymi i zagrożonym wyznaczonym wokół ogniska choroby (o promieniu odpowiednio 3 i 10 km od ogniska) prowadzone są systematyczne kontrole (perlustracje) gospodarstw, w których utrzymywany jest drób; na chwilę obecną nie stwierdzono podejrzeń wystąpienia HPAI w jakimkolwiek innym gospodarstwie;

 • Ponadto, w związku z przeprowadzonymi przez Głównego Lekarza Weterynarii negocjacjami, władze weterynaryjne Ukrainy ograniczyły restrykcje w obrocie drobiem i produktami pozyskanymi z drobiu do terytorium województwa lubuskiego;

 • Aktualnie prowadzone są intensywne negocjacje z władzami Republiką Południowej Afryki, Chińską Republiką Ludową, Socjalistyczną Republiką Wietnamu oraz Tajwanem w zakresie minimalizacji restrykcji w obrocie drobiem i produktami pozyskanymi z drobiu utrzymywanego na terytorium Polski

   

   

  źródło: wetgiw.gov.pl