Informacja Głównego Lekarza Weterynarii nt. wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u dzikich ptaków na terytorium województwa zachodniopomorskiego