Szczep H5N8 ptasiej grypy wykryty w województwie zachodniopomorskim

Przedstawiamy pismo Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące wykrycia szczepu ptasiej grypy H5N8 w województwie zachodniopomorskim:

Poniżej znajdą Państwo raport PIWet-PIB ze wstępnej oceny ryzyka w związku z pojawieniem się tego szczepu na terytorium Polski: 

Jednocześnie dołączamy do apelu Głównego Lekarza Weterynarii:


Wszyscy hodowcy drobiu, w szczególności posiadający gospodarstwa położone w pobliżu zbiorników wodnych powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:
- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne;
Ponadto, hodowcy powinni notyfikować do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, urzędowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.